Svedok poslednej doby ľadovej

Medzinárodný deň vtáctva, ktorý pripadá na 1. apríla, sa oslavuje už viac ako 100 rokov a patrí k  špeciálnym stredoeurópskym sviatkom. Oslavy príchodu jari, príletu sťahovavých vtákov a prebúdzajúcej sa prírody ustanovil v časoch Rakúsko-Uhorska známy prírodovedec pochádzajúci zo Slovenska Oto Herman už v roku 1900.

Považské múzeum v Žiline práve v tento deň otvorí jedinečnú výstavu venovanú vzácnemu hlucháňovi hôrnemu v priestoroch hradu Strečno. Hlucháň hôrny napriek svojej dlhej evolučnej histórii čelí v súčasnosti hrozbám vyhynutia. Západné Karpaty so zvyškami horských pralesov sú poslednými baštami jeho rodu na Slovensku. Výstava sa formou trojrozmernej inštalácie, pri použití moderných materiálov, pokúsi čo najautentickejšie priblížiť atmosféru prostredia, ktoré poskytuje jemu, ako aj ďalším, dnes už vzácnym kurovitým vtákom, podmienky na prežitie.

Autori výstavy: RNDr. Ladislav Hlôška, PhD. (Považské múzeum v Žiline) a doc., Ing. Miroslav Saniga, CSc. (Ústav ekológie lesa SAV vo Zvolene)

 

 

 

 

Hrad Strečno bude od 1. apríla otvorený denne od 9.00 do 18.00 hod., posledný vstup o 17.00 hod.

Vstupné na hrad:

základné: 5 €
zľavnené (deti od 6 do 15 rokov, študenti, dôchodcovia, ŤZP, vojnoví veteráni): 3 €
skupinové zájazdy – materské školy: 0,50 € / os.
rodinné (2 rodičia a 2 deti od 6 do 15 rokov): 13 €
deti do 6 rokov: bezplatne
pedagogický dozor nad 15 osôb a vedúci zájazdov: bezplatne
skupina dospelých nad 20 osôb: zľava 10% (zo základného vstupného)
Vstupné mimo otváracích hodín: príplatok 100 % (vstup možný len na základe objednávky a len pre skupiny nad 10 osôb).
Scroll to Top