Publikácia Ako znejú…

Publikácia s názvom Ako znejú…. dokumentuje tradíciu a súčasný stav výroby ľudových hudobných nástrojov v Žilinskom kraji, ktorý patrí k etnograficky zaujímavým regiónom Slovenska. Je ďalším výstupom projektu s rovnomenným názvom, ktorý Považské múzeum v Žiline odštartovalo v roku 2015. V tomto období bol vykonaný rozsiahly výskum k danej problematike priamo u výrobcov ľudových hudobných nástrojov, v ich autentickom prostredí, v ktorom žijú a tvoria. Výsledky výskumu boli v tom istom roku predstavené formou výstavy v reprezentatívnych priestoroch Sobášneho paláca v Bytči a v nasledujúcom roku v poľskom, partnerskom meste Strumień. Publikácia predstavuje 11 výrobcov z rôznych regiónov kraja a s rôznym zameraním práce. Čitateľovi poskytuje komplexnú informáciu o ich živote, vzdelaní, technikách práce, nadobudnutých zručnostiach a zároveň ich prezentuje ako vynikajúcich interpretov hudby a držiteľov mnohých ocenení. Poukazuje tiež na rôznorodosť a špecifiká ich tvorby. Mapuje generáciu dnešných, ale aj nedávno zosnulých majstrov, ktorí svojou prácou významne ovplyvnili súčasníkov. Okrem textovej časti publikácia obsahuje aj bohatú fotografickú prílohu. V závere čitatelia nájdu retrospektívny pohľad na zrealizované výstavy a najzaujímavejšie state z výpovedí súčasných etnomuzikológov, ktorí zhodnotili prácu výrobcov počas neformálneho seminára, ktorý sa konal v deň vernisáže výstavy v Sobášnom paláci v Bytči. Autormi projektu sú PaedDr. Roman Bienik, PhD., Mgr. Katarína Kendrová. Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a bola spolufinancovaná z prostriedkov Žilinského samosprávneho kraja. Publikácia bude uvedená do života 21. októbra 2017 na podujatí Budatínsky rínok.

 

 

 

 

 

Scroll to Top