Toto je múzeum_75 rokov PMZA

Pri príležitosti 75. výročia svojho založenia pripravilo Považské múzeum v Žiline retrospektívnu výstavu, ktorá približuje históriu múzea v celej šírke jeho pôsobenia. Slávnostné otvorenie výstavy “Toto je múzeum_75 rokov PMZA” sa uskutočnilo 21. 10. 2017 v rámci obľúbeného podujatia Budatínsky rínok.
FOTOGALÉRIA Z OTVORENIA

Zrod múzea vyžadoval od jeho zakladateľov veľa oduševnenia a vytrvalosti. Výstava pripomína viacero významných osobností, ktoré svojou činnosťou zanechali výrazné stopy pri budovaní zbierkového fondu a vedomostného systému Považského múzea. Príkladným je v tomto smere príbeh Vlasty Kristenovej, historičky a riaditeľky PMZA, ktorý začína po presťahovaní Múzea Žiliny a okolia do Budatínskeho hradu v roku 1954. V tom roku bola jedinou zamestnankyňou múzea a spravovala 1462 zbierkových predmetov. V čase odchodu do dôchodku, o 18 rokov neskôr, mal kolektív múzea 17 pracovníkov a vyše 14 000 ks zbierok. Vlastivedný zborník múzea, ktorého 1. číslo zostavila Vlasta Kristenová v roku 1957, patrí k najstarším vydávaným periodikám s vlastivedným zameraním na Slovensku. V súčasnosti pozostáva zbierkový fond PMZA z vyše 151 000 zbierkových predmetov v 10 odborných sekciách (archeológia, história, etnológia, umenie, numizmatika, drotárstvo, doprava, geológia, botanika a zoológia).

Návštevník výstavy má možnosť spoznať zblízka zákulisie múzejnej práce. Sprostredkuje mu to napríklad nahliadnutie do konzervátorskej dielne a do pracovne preparátora, kde uvidí rôzne typy zoologických preparátov. Osobne si môže vyskúšať prácu dokumentátora múzejných zbierok alebo objavovať tajomstvá botanickej kartotéky. Dioráma venovaná archeológovi Antonovi Petrovskému-Šichmanovi zas predstaví nezastupiteľnú úlohu výskumu v teréne pri získavaní cenných artefaktov z našej histórie. Prostredníctvom fotografií sa naskytne príležitosť nahliadnuť do už strateného sveta najvýznamnejších expozícií a výstav PMZA, ktoré sa počas jeho 75-ročnej existencie inštalovali v objektoch v jeho správe – v Budatínskom hrade, v kaštieli v Krasňanoch, na hrade Strečno, v Radenovom dome a dome č. 42 v Čičmanoch, v Terchovej a v Sobášnom paláci v Bytči.

Výstava je prístupná verejnosti bezplatne v dňoch utorok – nedeľa v čase 9.00 – 17.00 hod. v miestnosti pod terasou, oproti kaplnke.

Autor: Květa Kicková, botanička PMZA

 

Scroll to Top