Vysoká biodiverzita cicavcov v zoologickom depozitári

Zoologický depozitár Považského múzea v Žiline je cenným archíchom, ktorý vo svojich útrobách ukrýva dôkazy o vysokej biodiverzite druhov z triedy cicavce (Mammalia) v žilinskom regióne.

Za viac ako päťdesiatročnú históriu svojej existencie sa zaplnil tisíckami preparátov od liehových, cez kostrové až po trojrozmerné dermoplastické preparáty. V súčasnosti predstavujú rozsiahlu databanku údajov o výskyte, morfológii a evolúcii jednotlivých druhov cicavcov v našom regióne. Kolekciu cicavcov reprezentuje 2 043 jedincov patriacich k 91 druhom. Len pre zaujímavosť, okrem na území Slovenska vyhynutého norka európskeho (Lutreola vison) a dnes už nezvestných 2 druhov; myšovky Pallasovej (Sicista subtilis) a potkana tmavého (Rattus rattus), sú v ňom zastúpené všetky druhy, ktoré sa v súčasnom období vyskytujú na Slovensku (91 z 94 druhov).

Text a foto: Ladislav Hlôška

Scroll to Top