Výstava Wired vs. Wireless

Otázky súčasnej doby internetu, wifi a nových médií originálnym spôsobom rieši výstava Wired vs. Wireless (Wifi) žilinskej výtvarníčky Andrey Lachovej, realizovaná v Považskom múzeu v Žiline. Kolekcia netradičných obrazov vytvorených medeným drôtom na plátne reflektuje súčasnosť, moderné formy

bezdrôtového prenosu informácií i interakciu človeka s virtuálnym prostredím v kontrapunkte s odkazom na tradičné spôsoby komunikácie, potrebu vzájomného porozumenia a lásky. Autorka pracuje vlastnou technikou, ale aj technikou string artu, pri ktorej nekonečné pásy ručne háčkovaných retiazok napína medzi medené klinčeky a podľa presných pravidiel zhmotňuje matematické konšrukty vychádzajúce z brézierových kriviek, či spájaním drôtených línií do vlnovkovitých kompozícií materializuje toky neviditeľných energií okolo nás. Vytvára tak geometrické obrazce evokujúce energetické žiariče či mystické orientálne mandaly. Kovové vlákno dodáva jej obrazom plasticitu a zaujímavú textúru, transparentnosť a viacnásobné dynamické kríženie jednotlivých línií vytvára na výslednej štruktúre nevšedné optické klamy evokujúce až ilúziu pohybu.

Andrea Lachová je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, odbor textilný dizajn. Venuje sa odevnej, interiérovej a voľnej výtvarnej tvorbe.Vystavené páce sú odkazom na regionálnu drotársku tradíciu. Invenčným spojením drôtu ako umeleckého média a atraktívnej témy dotýkajúcej sa najmodernejších technológií sa autorka snaží osloviť najmä mladú generáciu a obrátiť jej pozornosť na hodnoty tohto jedinečného výrobno-kultúrneho slovenského femonému, ktorý sama reinterpretuje moderným výtvarným jazykom, zrozumiteľnejším pre dnešnú „on line“ generáciu. Výstava je sprístupnená v kaplnke Budatínskeho hradu a potrvá do 3. septembra 2017. Vznik kolekcie obrazov Wired vs. Wireless (Wifi) podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Katarína Hallonová
Považské múzeum v Žiline

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top