Február v múzeu

Február v Považskom múzeu v Žiline sa nesie v duchu interaktívnych foriem vzdelávania pre materské, základné a stredné školy. Pracovníci múzea pripravili pre organizované skupiny série prednášok a tvorivých dielní.

V areáli Budatínskeho hradu je možné zarezervovať si termín na prednášku Mária Terézia a Jozef II. V roku 2017 sme si pripomenuli 300. výročie narodenia Márie Terézie. Pri tejto príležitosti bol v RTVS počas uplynulých vianočných sviatkov odvysielaný dvojdielny historický film s názvom Mária Terézia. Napriek tomu, že sa film tešil veľkej sledovanosti, je nutné podotknúť, že zachytával len mladícky život a prvé roky vlády jednej z najslávnejších žien v dejinách, ktorej meno je úzko spojené s dejinami Slovenska. Z tohto dôvodu je cieľom prednášok s názvom Mária Terézia a Jozef II., ktoré ponúka Považské múzeum v Žiline, bližšie priblížiť vládu, reformy, vojny a život Márie Terézie a jej syna Jozefa II., ktorých historiografia označuje aj ako osvietenských panovníkov. Prednáška je spojená s tvorivými aktivitami a je určená pre žiakov 7. ročníka základných škôl a študentov 1. ročníka stredných škôl a gymnázií. Prednáška sa bude konať v priebehu mesiaca február a marec, iba v pondelok alebo v utorok. Objednať sa môžete na mailovej adrese lesko@pmza.sk. Cena na žiaka je 1 €, pedagogický dozor zadarmo.

Pozývame vás aj na prednášku Stopy minulosti okolo nás. Stopy minulých čias sú badateľné v dnešnej dobe všade okolo nás. Mnohé historické pamiatky sú pre nás akýmsi oknom do minulosti. Pamiatky neexistujú len hmotné: hrady, kostoly, zámky, ale taktiež písomné a obrazové. Historici ich jednoducho nazývajú pramene. Cieľom prednášky je vysvetliť a názorne ukázať žiakom jednotlivé typy historických prameňov, ako aj priblížiť prácu vedeckých pracovníkov Považského múzea. Prednáška s prezentáciou historických prameňov je spojená s názornou ukážkou prameňov a tvorivou prácou s nimi. Prednáška je určená pre žiakov 5. ročníka základných škôl. Konať sa bude v priebehu mesiaca február, iba v pondelok alebo v utorok. Objednať sa môžete na mailovej adrese lesko@pmza.sk. Cena na žiaka je 1 €, pedagogický dozor zadarmo.

Návštevu Budatínskeho hradu môžete spojiť aj s účasťou na prednáške Feudalizmus. Kto žil v stredovekom štáte? Historická terminológia označuje pojem feudalizmus od latinského slova feudum, tzn. pôda – léno. Slovom feudum bol označovaný pozemok, ktorý bol požičaný do držby za vernosť k feudálovi. Toto vlastníctvo bolo podmienené rôznymi službami a povinnosťami. Týmito slovami by sme v stručnosti mohli definovať stredoveký feudalizmus. Cieľom prednášky nie je definovať pojem feudalizmus, ale naopak priblížiť žiakom na akých základoch bola postavená stredoveká spoločnosť a taktiež charakterizovať špecifickú formu feudalizmu, ktorá sa vyvíjala na našom území známa ako familiarita. Prednáška je určená pre žiakov 6. ročníka základných škôl, jej súčasťou je i hra pexeso (ľudia v stredoveku). Prednáška sa bude konať v priebehu mesiaca február a marec, iba v pondelok alebo v utorok. Objednať sa môžete na mailovej adrese lesko@pmza.sk. Cena na žiaka je 1 €, pedagogický dozor zadarmo.

V Sobášnom paláci v Bytči sme pripravili sériu zoologických prednášok Jarné prebúdzanie a zvieracie mláďatá. Koniec zimy a jar sú v našich zemepisných šírkach od nepamäti spájané so vznikom nového života. Tomuto neomylnému cyklu podlieha aj rozmnožovanie živočíchov vo voľnej prírode. Účastníci tejto prednášky sa môžu dozvedieť veľa zaujímavostí o dvorení a pytačkách v živočíšnej ríši. Tiež o tom, ako vzniká život a ako sa rodia mláďatá obojživelníkov, plazov, vtákov a cicavcov. Dozvedia sa veľa nových informácií o mláďatách zvierat, o ich vývoji a starostlivosti rodičov o ne. Prednáška bude doplnená pútavou audiovizuálnou projekciou. Vhodná pre žiakov MŠ a ZŠ, cena na žiaka je 1€, pedagogický dozor zadarmo. Na prednášku je nutné sa vopred objednať mailom na adresu sobasnypalac@pmza.sk, alebo telefonicky na čísle 0917 598 905. Čas prednášok o 9.00 a 11.00 hod. Keďže termín 15. február je už obsadený, v ponuke je ešte 16. a 22. február.

Po mesačnej odmlke, kedy bolo Múzeum dopravy Rajecké Teplice presťahované do OC MIRAGE v centre Žiliny, sa brány múzea vo februári opäť otvárajú verejnosti. Pre žiakov základných a stredných škôl je tu teda znova možnosť absolvovať Zábavno-náučnú hodinu dejepisu a fyziky v múzeu dopravy. Pozývame všetkých žiakov základných a stredných škôl na špeciálnu prehliadku múzea dopravy v Rajeckých Tepliciach formou zážitkovej vyučovacej hodiny. Žiaci sa dozvedia veľa zaujímavostí o vývoji dopravy na Slovensku, o vývoji železničnej dopravy v žilinskom regióne, ukážeme im, ako funguje parný stroj, telegraf a iné stroje. Chýbať nebude prehliadka motocyklov a moderného koľajiska. Na túto špeciálnu prehliadku je možné objednať sa telefonicky 0905 602 582, konať sa bude v piatok dopoludnia (čas vyhradený pre školy).

 

Pri návšteve Budatínskeho hradu určite neobíďte výstavu Toto je múzeum_75 rokov PMZA. Retrospektívna výstava k 75. výročiu založenia nášho múzea má za cieľ návštevníkovi priblížiť históriu vývoja PMZA. Prostredníctvom siedmich zastavení v 75-ročnom živote múzea spozná návštevník všetky hlavné múzejné odborné činnosti (zbierkotvornú, evidenčnú a katalogizačnú, konzervátorskú, expozičnú, výskumnú, publikačnú). Prezentované sú všetky múzejné zbierkové fondy, odborná knižnica a rozsiahly fotoarchív.

 

Všetky expozície Považského múzea sú vo februári otvorené počas bežných otváracích hodín, s výnimkou hradu Strečno, ktorý počas zimných mesiacov nie je prístupný verejnosti.

PONUKA PRE MŠ A ZŠ

 

 

 

 

Scroll to Top