Konvergencia

V severnej veži hradu Strečno od 12. júla 2018  predstaví svoje diela – maľby a objekty – akademická maliarka Veronika Lučeničová Gabčová.

Bratislavská výtvarníčka Veronika Lučeničová Gabčová je umelkyňa so širokým spektrom výtvarných médií a kultúrnych aktivít. Popri plošných technikách (maľba, grafika, kresba) sa venuje aj sochárskym objektom, kde experimentuje so sklom a bronzom. Svoje diela aplikuje pri vytváraní interiérových dizajnov, kde pôsobia harmonicky, kultivovane a elegantne. V jej tvorbe sa prelína výborný cit pre farbu a tvar, ktorými dokáže vyjadriť vlastné emócie a myšlienky.

Na neustále hľadanie nových spôsobov využitia rôznych materiálov, techník a technológií vo voľnej tvorbe ju predurčilo už vzdelanie. Na strednej Škole umeleckého priemyslu v Bratislave (ŠUPS) študovala odbor keramika. Po maturite pokračovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde absolvovala štúdium na katedre reštaurovania. Tu potom takmer dvadsať rokov aj pedagogicky pôsobila, a zameriavala sa na využitie vedy pri  neinvazívnom výskume a záchrane kultúrneho dedičstva.

Celý jej profesionálny život je nasmerovaný k citlivému vnímaniu spoločensko-kultúrnych tém, ktoré v jej tvorbe otvorene komunikujú a odrážajú sa v nej.

Vernisáž je naplánovaná na 12. júla 2018 o 18.00 h. Výstava Veroniky Lučeničovej Gabčovej KONVERGENCIA sa koná v rámci dlhoročného cyklu „Umenie na hrade“ a potrvá do 11. septembra 2018.

 

Scroll to Top