Medzinárodný deň tradícií v Strumieńi

Považské múzeum v Žiline sa spolu s folklórnymi súbormi a remeselníkmi so Slovenska zúčastnia v dňoch 2. – 3. júna 2018 zúčastnia Medzinárodných dní tradícií v poľskom meste Strumień. Ak máte cestu do Poľska, tešíme sa s vami na stretnutie.

Scroll to Top