Múzeum pre vás: Príroda na dlani

Zoológ Považského múzea v Žiline, Ladislav Hlôška, pre vás pripravil praktické ukážky výskumu vtákov a cicavcov v teréne. V prostredí prírodného parku Budatínskeho hradu budete mať možnosť vidieť moderné pomôcky a techniku využívanú pri modernom ekologickom výskume. Súčasťou podujatia bude aj minikurz poznávania vtákov a cicavcov podľa hlasových prejavov pomocou zvukových nahrávok.

Dátum, čas a miesto konania: 28. august 2018, 17:00, park v areáli Budatínskeho hradu, v prípade nepriaznivého počasia v priestoroch Východného paláca.

Scroll to Top