Múzeum pre vás: Príroda na dlani

Edukačné podujatie pod týmto názvom pripravil zoológ prírodovedného úseku oddelenia odborných činností Považského múzea v Žiline, Ladislav Hlôška, pre širokú plejádu záujemcov o život zvierat priamo v teréne Lúčanskej Fatry, a to pod hradom Strečno. Príroda je tu síce ovplyvnená stáročnou činnosťou človeka, avšak lesné biotopy, ktoré sa vyvinuli na mieste tých pôvodných, ešte vždy poskytujú vhodné podmienky na rozmnožovanie a existenciu mnohých, pre moderného človeka pozoruhodných a málo známych druhov živočíchov. V spoločnosti profesionálneho zoológa a v teréne môžu záujemcovia prežiť deň, kedy budú môcť zblízka vidieť, prípadne si i na vlastnej koži vyskúšať prácu zoológa v teréne. Budú môcť pozorovať spevavce, ich správanie a naučia sa tiež poznávať ich zvukové prejavy a ich význam. Počas dňa sa aspoň na chvíľu zmenia na výskumníkov, ktorí značkujú drobné zemné cicavce (hlodavce a hmyzožravce) a ktorí sledujú ich pohyb a správanie v ich prirodzenom prostredí. Dozvedia sa veľa nového o moderných metódach ekologického výskumu živočíchov v terénnych podmienkach, ktoré sú šetrné k skúmaným druhom, a ktoré nám dnes umožňujú lepšie pochopiť dianie v prírode okolo nás.

Múzeum pre vás toto podujatie pripravilo na štvrtok, 26. apríla 2018. Spoločný odchod bude o 8.00 a 17.00 h z Paseky, stredovekej dediny pod hradom Strečno.

Scroll to Top