Nedeľný koncert v kaplnke 8. 4. 2018

Považské múzeum v Žiline a Musica Temporis v spolupráci s Konzervatóriom Žilina Vás pozývajú v nedeľu 8. apríla 2018 na duchovný koncert v kaplnke Budatínskeho hradu so začiatkom o 15.00 h. Koncert je venovaný 333. výročiu narodenia nemeckého hudobného skladateľa Johanna Sebastiana Bacha.

Organ: Marta Gáborová
Spev: Karin Loudová

Johann Sebastian Bach je uznávaný ako najväčší majster zvuku, ktorý na stáročia ovplyvnil celý ďalší vývoj hudby, a ktorého diela sú rozšírené po celom svete tak v pôvodnej forme, ako aj v nespočetných variáciách.

 

 

Scroll to Top