Poľsko-slovenské remeselnícke dni

Podujatie bude prezentovať tradičné ľudové remeslá a zvyky poľsko – slovenského pohraničného regiónu. V parku Budatínskeho hradu bude prebiehať kultúrny program. Folklórne súbory zo širokého okolia predstavia ľudové zvyky, tradície a umenie našich predkov. Atmosféru dotvoria remeselnícke trhy, na ktorých predstavia ľudoví umelci tradičné remeslá ako napríklad, drotárstvo, tkáčstvo, košikárstvo a mnohé iné. Svoje tradície odprezentujú aj folklórne súbory a remeselníci z Poľska.
Súčasťou podujatia bude aj výstava pozostávajúca z tvorby súčasných umelcov a drotárskych remeselníkov ako aj výstava zo začiatkov drotárie, ktorá bude prezentovaná v novozrekonštruovaných priestoroch hospodárskej budovy Budatínskeho hradu. Pre širokú verejnosť bude pripravená škola drôtovania, v ktorej si budú môcť návštevníci vyskúšať prácu s drôtom pod vedením odborných lektorov.
Podujatie je realizované z projekt „Budatín – Strumień: spolupráca na pohraničí – II. etapa“, PLSK.01.01.00-SK-0025/16, ktoré je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
Scroll to Top