Prednášky v Sobášnom paláci v Bytči

Na mesiace september – december 2018 sme pripravili pre školy nasledovné prednášky a tvorivé dielne:

Scroll to Top