Žilinská župa pripravuje Deň rodiny v Budatínskom parku

Po piatich rokoch bude v Žiline opäť Deň rodiny. Uskutoční sa v nedeľu 20. mája v Budatínskom parku.  Spoluorganizuje ho Žilinský samosprávny kraj, ktorého cieľom je, aby sa  toto podujatie stalo každoročnou tradíciou. ŽSK sa tak pripája k oslavám po celom svete pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny vyhláseného Organizáciou Spojených národov na 15. mája.

„Sme kraj priateľský k rodinám a naším cieľom je, aby u nás nachádzali tie najlepšie podmienky pre plnohodnotný život. Takéto podujatia, kde sa stretnú celé rodiny, k tomu nesporne patria,” povedala žilinská županka Erika Jurinová, ktorá sa tiež zúčastní na Dni rodiny v Budatínskom parku. Práve tam plánuje predstaviť navrhované či prijaté kroky na podporu rodiny v ŽSK. Už teraz sa napríklad pracuje na založení Centra pre podporu rodiny, ktoré bude pomáhať ľuďom v krízových situáciách.

Program Dňa rodiny v Budatínskom parku nebude sústredený len na hlavnom pódiu, ale i mimo neho v ďalších priestoroch hradného parku. Neziskové organizácie sa budú spolupodieľať na programe formou stanovíšť  s rôznymi tvorivými aktivitami. Okrem koncertov či divadelných predstavení sa môžu návštevníci zúčastniť tanečnej dielne, alebo zoznámiť sa s tímom ľudí a ich štvornohými psími spoločníkmi.

Deň rodiny okrem župného úradu spoluorganizuje i Považské múzeum v Žiline, Krajská knižnica v Žiline, neziskové organizácie a niekoľkí poslanci Žilinského samosprávneho kraja. Celoslovensky ho zastrešuje Fórum Kresťanských inštitúcií. 

V Žiline už v minulosti Deň rodiny bol. „Mali sme tu niekoľko ročníkov Dňa rodiny na Mariánskom námestí, ktoré organizovalo Centrum pre rodinu, naposledy v roku 2013. Išlo skôr o občiansku iniciatívu bez účasti verejného sektora. O to viac si teraz vážim, že župa ako verejná inštitúcia vyjadruje podporu rodinám a formuje sa ako kraj otvorený a priateľský k rodinám,“ uviedla poslankyňa ŽSK Barbora Birnerová, ktorá podujatie koordinuje.

Župu zaujíma i spätná väzba a účastníci budú mať možnosť vyplniť krátky dotazník o spokojnosti s podujatím i s pro-rodinnými aktivitami ŽSK.

Z programu Dňa rodiny v Budatínskom parku v nedeľu 20. mája:

  • na hlavnom pódiu vystúpia od 15. hod.: Miriam Kaiser & Band, Divadlo TUŠ s rozprávkou Veselá vandrovka, Balkansambel s tanečnou dielňou, folklórna skupina Javorníček;
  • predsedníčka ŽSK Erika Jurinová vystúpi s príhovorom na hlavnom pódiu;
  • južná terasa od 16.45 hod.: Žilinské mažoretky Diana, Braňo Jobus – autorské čítanie rozprávok;
  • sprievodný program 14. – 18.hod.: tvorivé dielne a aktivity pro-rodinných centier a organizácií, nezisková organizácia Zmysel života – vystúpenie so psíkmi;
  • deti do 15 rokov majú vstup do Budatínskeho hradu zadarmo.

Mgr. Martina Remencová
hovorkyňa ŽSK

Scroll to Top