Monografia Budatínsky hrad uvedená do života / FOTO

Dlho očakávanú monografiu Budatínsky hrad uviedli jej autori a zostavovatelia do života v utorok 27. marca 2018 na pôde jednej z najstarších stojacich pamiatok na území mesta Žilina. Monografiu pripravil kolektív autorov na sklonku roka 2017 pri príležitosti osláv 75. výročia vzniku Považského múzea v Žiline. Je dielom odborníkov z viacerých vedných oblastí. Predkladá výsledky rozsiahlych architektonických a archeologických výskumov, ktoré na Budatínskom hrade prebiehali od roku 2006 počas viacerých sezón a v mnohom opravili, či doplnili dovtedajšie poznatky o hrade a jeho vývoji. Rovnako zahŕňa aj najnovšie archívne výskumy a okrem vývoja hradu v stredoveku a novoveku sa čitateľ dozvie mnoho aj o hrade a jeho využití v súčasnosti.

Odborný text doplnený množstvom fotografií, pôdorysov, rezov a plánov v mimoriadne kvalitnom vizuálnom prevedení je dôkazom, že aj odborná kniha môže byť moderná, vhodná pre širokú verejnosť a milým darom pre všetkých milovníkov histórie. Obsahovo je rozdelená do piatich obsiahlych kapitol, v ktorých sa čitateľ dostane do stredoveku, tiež do čias, kedy bol Budatínsky hrad obývaný Suňogovcami, ale aj Čákiovcami, no a autori neobišli ani hrad ako sídlo Považského múzea. Čitatelia sa tiež dozvedia z čoho je postavený Budatínsky hrad alebo čo všetko odkryli archeologické výskumy na hrade.

Zostavovateľmi monografie sú Peter Bednár, Peter Šimko a Zuzana Staneková, autorsky prispeli: Tomáš Janura, Michal Jurecký, Květa Kicková, Marián Liščák, Miroslav Matejka, Andrea Paráčová, Andrea Slaná, Michal Šimkovic, Dominika Tomášová. Grafický dizajn v monografii bol zverený do šikovných rúk Petra Dlhopolčeka a jeho štúdia Profigrafik.sk, ilustráciami do publikácie prispeli nielen autori, ale  aj Anna Kucharčíková, Peter Danko a Rudo Mlích. Ďalšie historické fotografie boli do monografie poskytnuté z rôznych inštitúcií a iných zdrojov, napr. z Trenčianskeho múzea, Štátneho archívu v Levoči, od pozostalých po pánovi Karolovi Kállayovi a iných.

Monografia Budatínsky hrad je výsledkom dlhoročnej aktívnej spolupráce Archeologického ústavu SAV Nitra a Považského múzea v Žiline, podporená bola Žilinským samosprávnym krajom a Agentúrou na podporu vedy a výskumu.

Monografia Budatínsky hrad sa aktuálne uchádza aj o titul v ankete Kniha Horného Považia 2017, ktorú každoročne vyhlasuje Krajská knižnica v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Publikáciu je možné zakúpiť v pokladnici Budatínskeho hradu alebo prostredníctvom e-shopu Považského múzea.

FOTOGALÉRIA 

Scroll to Top