MÚZA – nové číslo elektronického časopisu

Považské múzeum v Žiline pre Vás pripravilo ďalšie číslo elektronického časopisu MÚZA. Jeho hlavnou témou je vznik Československa, ktorého sté výročie sme si pripomínali v celom tomto, už končiacom, roku 2018. Príspevky, ktoré v Múze nájdete, odkazujú na krátke dejiny Československej republiky, ale sú taktiež dôkazom pretrvávajúcej spolupatričnosti medzi, dnes už samostatnými štátmi, Českou a Slovenskou republikou. Po úvodných riadkoch z pera riaditeľa Považského múzea sa v jednotlivých príspevkoch dočítate napríklad o vzniku Československa a o ministerstve s plnou mocou pre správu Slovenska, ktoré pôsobilo v Žiline. Tu sprostredkovane nájdete aj autentický text Vavra Šrobára o Slovenskej vláde v Žiline. Dozviete sa aj o mimoriadnej národopisnej českoslovanskej výstave, ktorá sa uskutočnila v Prahe a mala veľký ohlas. Zaujímavou témou je pohľad na železničné stanice Žilina a Nová Žilina v čase vzniku Československej republiky. Samostatný príspevok je venovaný priebehu návštevy prezidenta Edvarda Beneša v Žiline, ale aj počiatkom archeológie na Slovensku v medzivojnovom období. Niektoré ďalšie z mnohých príspevkov hovoria nielen o drotároch a ich vzájomných česko-slovenských vzťahoch, ale aj o drotárskej koledníckej tradícii v Čechách. Taktiež Božena Němcová vo svojom diele písala o drotároch, čím sa zaoberá ďalší z radu príspevkov. Nasledujúce strany Vás prenesú do oblasti prírodných vied, kde sa dozviete viac o historických botanických zberoch v okolí Žiliny v rokoch 1933 – 1940, ktoré sú súčasťou zbierok Ostravského múzea a takisto o našich zoologických zbierkach v československých kompendiách. V aktuálnej Múze je pozornosť venovaná aj osobe Juraja Jánošíka, no v jednom z mnohých príspevkov budete mať taktiež možnosť dozvedieť sa viac o počiatkoch autobusovej dopravy a prvých autobusoch v okolí Žiliny.

Ďalšie príspevky sú venované postupnému rozvoju Považského múzea. Dočítate sa nielen o vzniku a budovaní odbornej knižnice múzea, ale aj o niektorých súčasných aktivitách múzea, ktorých cieľom je zvýšenie ochrany zbierkových fondov v depozitároch a expozíciách a neodmysliteľné získavanie nových akvizícií, už aj prezentovaných verejnosti v priestoroch Budatínskeho hradu.

O pretrvávajúcich dobrých vzájomných vzťahoch Čechov a Slovákov vypovedajú príspevky o vzniku novej česko-slovenskej monografie o hradoch Hukvaldy a Budatín, článok o výstave Drotárov rok, ale aj príspevok o nakrúcaní česko-slovenskej rozprávky „Keď draka bolí hlava“ v priestoroch Budatínskeho hradu. V závere čísla sa dozviete viac aj o podujatí s názvom Keď sa stavia z drôtu, ktorá bola súčasťou 27. ročníka Stretnutia drotárskych majstrov na pôde Budatínskeho hradu.

Autori jednotlivých príspevkov ako aj redakčná rada veria, že nové číslo elektronického časopisu Múza si nájde svojich spokojných čitateľov.

Link na časpis: https://pmza.sk/muza-2-2018-3/

Zuzana Staneková

Nové akvizície v Budatínskom hrade
Stará autobusová doprava v Žiline
Edvard Beneš
Benešova návšteva v Žiline
Drotár Gálik
Režisér Rapoš na Budatínskom hrade
Koledníci
Kráľovná, kráľ a princ – natáčanie rozprávky Keď draka bolí hlava
Národopisná výstava
Drotárska expozícia
Pohronská vesnice
Stretnutie drotárskych majstrov
Železničná stanica
Vyzdobená železničná stanica v Žiline

Scroll to Top