Považské múzeum v Žiline do svojich zbierok hľadá nové akvizície

[cherry_row]

[cherry_col size_md=”12″]

Keďže tento rok si pripomíname viacero významných udalostí (1918 – koniec 1. svetovej vojny a vznik ČSR , 1938 – vyhlásenie autonómie Slovenska, 1948 – komunistický prevrat, 1968 – vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Česko-Slovenska), máme záujem najmä o trojrozmerné predmety z obdobia od prvej svetovej vojny až po okupáciu ČSR. Máme záujem o rôzne predmety dokumentujúce spomínané obdobia (legionárske uniformy, vyznamenania, povolávacie rozkazy, ale aj veci každodennej potreby, ako šperky, keramika, odev a podobne). Zároveň hľadáme aj fotografie a dokumenty, ktoré priamo súvisia so spomínanými udalosťami. Ak si myslíte, že vlastníte predmety nášho záujmu a chcete ich ponúknuť múzeu darom alebo na odkúpenie, prosíme Vás, aby ste nás kontaktovali mailom na adresu tomasova@pmza.sk alebo telefonicky na číslo 041/5001511. Múzeum vopred ďakuje darcom za prínos v snahe zachovať kultúrne hodnoty pre ďalšie generácie.

[/cherry_col]

[/cherry_row]

Scroll to Top