Prémia za vedeckú a odbornú literatúru udelená monografii Budatínsky hrad

Dňa 27. septembra 2018 sa v Zichyho paláci v Bratislave uskutočnilo udeľovanie cien za vedeckú a odbornú literatúru 2017.

Považské múzeum získalo prémiu za monografiu Budatínsky hrad, ktorú vydalo v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre. Prémiu udelil Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu v kategórii spoločenských vied. Zostavovatelia monografie prémiu slávnostne prevzali od riaditeľa Literárneho fondu JUDr. Ladislava Serdahélyho a prof. MUDr. Mariána Bendariča, CSc.

Ocenenia udeľuje Literárny fond každoročne za vytvorenie vynikajúceho pôvodného knižného vedeckého, odborného diela v uplynulom kalendárnom roku. Oceňovanie prebieha v štyroch oblastiach: spoločenské vedy, biologické a lekárske vedy, prírodné a technické vedy a encyklopedická a slovníková literatúra.

Monografiu Budatínsky hrad zostavili Peter Bednár (Archeologický ústav SAV), Zuzana Staneková a Peter Šimko (Považské múzeum). Podieľali sa na nej i ďalší autori, menovite Tomáš Janura, Michal Jurecký, Květa Kicková, Marián Liščák, Miroslav Matejka, Andrea Paráčová, Andrea Slaná, Michal Šimkovic a Dominika Tomášová. Monografia podáva ucelený pohľad na Budatínsky hrad a jeho vývoj. Podrobne a zrozumiteľne sprostredkováva výsledky rozsiahlych archeologických a stavebno-historických výskumov vyvolaných potrebou zásadnej rekonštrukcie hradu, ale i ďalších, predovšetkým historických, archívnych výskumov. Je mimoriadne obšírnym a dosiaľ jediným dielom venovaným tomuto hradu.

 

Scroll to Top