Prihlasovací formulár na Poľsko – slovenské remeselnícke dni

Považské múzeum v Žiline zverejňuje dňa 7. septembra 2018 na svojej webovej stránke prihlasovací formulár pre remeselníkov a drobných predajcov, ktorí by mali záujem zúčastniť sa podujatia Poľsko – slovenské remeselnícke dni 20. – 21. októbra 2018 v areáli Budatínskeho hradu. Vyplnením prihlasovacieho formulára sa dostanete do užšieho výberu. V prípade, že splníte požadované kritériá a vyberieme Vás, stretneme sa v Budatíne na rínku.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie a pokyny:

Prihlášky je možné podávať do 7. októbra 2018. Po tomto termíne neprijímame už žiadne ďalšie žiadosti. Táto prihláška neznamená automatickú účasť na podujatí. Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky musia byť fotografie stánku a tovaru, ktoré je nutné poslať po vyplnení prihlášky na e-mailovú adresu povazske.muzeum@gmail.com. Inak bude prihláška neplatná.
Organizátori podujatia – Žilinský samosprávny kraj a Považské múzeum v Žiline – si ako organizátori podujatia vyhradzujú právo:
– zhodnotenia prihlášok či spĺňajú požiadavky (uvedené nižšie)
– výberu stánkového miesta pre každého predajcu

POŽIADAVKY NA REMESLNÍKOV:
– remeselník musí predvádzať svoje remeslo priamo na mieste
– výrobok musí byť remeselná ručná práca
– remeselník musí byť oblečený v kroji / dobovom oblečení (ľudový odev)

KRITÉRIÁ NA VÝBER REMESELNÍKOV:
– prihlášky sa vytriedia na základe splnených kritérií (remeselná / ručná výroba, fotografia stánku a výrobkov…)
– výber remeselníkov bude spočívať v poradovom čísle prihláseného remeselníka
– remeselník musí spadať do jednej z kategórie (drotár, kováč, tkáč / textil, cukrár / pekár, čipkár, košikár / drevorezbár, šperkár a iné)
– z kategórii sa vyberie prvých 5 prihlásených remeselníkov (počet sa môže navýšiť na základe priestorových možností)
– remeselník musí predvádzať remeslo priamo na podujatí
– za remeslo sa považuje ručne vyrábaný výrobok
– o vyhodnotení budeme písomne informovať každého prihláseného remeselníka po 8. 10. 2018

Vyplnením prihlášky súhlasíte s podmienkami organizátorov podujatia Poľsko – slovenské remeselnícke dni / Stretneme sa v Budatíne na rínku – Žilinského samosprávneho kraja a Považského múzea v Žiline.
Organizátor podujatia nenesie zodpovednosť za individuálny predaj remeselníkov (registračná pokladnica, živnosť, hygiena…).

Podujatie je realizované z projekt „Budatín – Strumień: spolupráca na pohraničí – II. etapa“, PLSK.01.01.00-SK-0025/16, ktoré je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

 

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Scroll to Top