Projekt Dlhopoľskí páni majstri II. – Drotárov dom

Projekt Dlhopoľskí páni majstri II. – Drotárov dom

je zameraný na otvorenie Múzea Jozefa Holánika – Bakeľa v jeho rodnom dome v Dlhom Poli a krst obrazovej publikácie o premenách obce Dlhé Pole – premeny v čase. 

 • Drotárstvo – typické remeslo Slovákov. Objavilo sa ako doplnkový zdroj obživy začiatkom 18. storočia v neúrodných a chudobných horských oblastiach severozápadného Slovenska a na Spiši.
 • Dlhé Pole patrí k najstarším obciam, v ktorých sa obyvatelia živili týmto remeslom a zároveň patrí aj k jeho k najväčším centrám.
 • Z obce každoročne odchádzali do sveta s krošňou na chrbte desiatky mužov a pochádzalo z nej aj mnoho významných drotárskych majstrov, ktorí úspešne podnikali v zahraničí.
 • V obci sa narodil a pôsobil aj majster drotár – jeden z najúspešnejších, ktorý, vedomý si svojho jedinečného majstrovstva, sám seba nazýval „prvý svetový umelec pletených košíkov z drôtu“.
 • Ako jediný na svete vyrábal luxusné košíky, vázy, bonboniéry a kazety na cigarety z mosadzného drôtu, ktoré pozlacoval a postriebroval. Plietol ich špeciálnou technikou, ktorú sám vyvinul a bola rodinným výrobným tajomstvom a jeho výplety pripomínali čipku. Podobné predmety nikto iný na svete nevyrábal.
 • Jozef Holánik – Bakeľ do svojho remeselného majstrovstva zasvätil zaťa Jakuba Šeríka – Fujaka a svojím novátorským prístupom k práci obaja povýšili pôvodné vandrovné drotárstvo na umelecké remeslo.
 • Rodný dom Jozefa Holánik – Bakeľa, kde majster pracoval, dodnes stojí v obci Dlhé Pole a patrí k najzaujímavejším objektom v obci aj pre svoju unikátnu fasádu. Majster Holánik ju vyzdobil kópiami medailí, ktoré získal na mnohých priemyselných výstavách doma i vo svete a fotografiami dokumentujúcimi jeho úspešnú remeselnú kariéru.
 • Dom bol v roku 2000 Ministerstvom kultúry SR zapísaný do Registra národných kultúrnych pamiatok Slovenska ako pamätný dom.
 • Snahou obce je sprístupniť túto pamiatku širokej verejnosti a tým podporiť rast atraktívnosti Dlhého Poľa aj regiónu či už pre jeho obyvateľov, turistov alebo návštevníkov.
 • Dom prešiel od roku 2009 generálnou rekonštrukciou, ktorú realizuje pravnuk Jozefa Holánika – Bakeľa Juraj Šerík (aktívny pokračovateľ umeleckého drotárstva svojich predkov pradeda Jozefa Holánika a deda Jakuba Šeríka) v spolupráci s obcou Dlhé Pole a za finančnej podpory MK SR a ŽSK.
 • Dňa 11. augusta 2018 bude v tejto unikátnej drevenici otvorené malé drotárske múzeum, venované vyše 150 – ročnej jedinečnej rodinnej výrobnej tradícii, v ktorej pokračuje vyššie spomínaný majster ľudovej umeleckej výroby Juraj Šerík. Toto vzácne kultúrne dedičstvo tak bude zachované aj pre budúce generácie.
 • V dome budú prezentačné priestory predstavujúce dejiny drotárskeho rodu Jozefa Holánika a Jakuba Šeríka, slávnych drotárskych majstrov, tiež malá drotárska dielňa ako pripomienku niekdajšej slávy dlhopoľských drotárov. Návštevníci tak budú mať možnosť vidieť exponáty časov dávno minulých a taktiež súčasnú tvorbu drotárskeho majstra Juraja Šeríka. 
 • V múzeu sa budú v budúcnosti organizovať workshopy, prednášky či tvorivé dielne pre školy a ostatnú verejnosť v snahe zachovať drotárstvo v čo najväčšom povedomí obecnej komunity. Sami návštevníci si tak budú môcť vyskúšať výrobu jednoduchých drotárskych predmetov a skúsiť si takto tradičnú zručnosť drotárov.
 • Otvorenie Múzea Jozefa Holánika—Bakeľa je súčasťou dlhodobého projektu obce Dlhopoľskí páni majstri. Obec ho realizuje v spolupráci s Považským múzeom v Žiline.
 • Projekt mal doteraz dve etapy a pilotnú časť. Všetky zorganizovala obec v spolupráci s Považským múzeom.
 1. Pilotná aktivita, rok 2007 – rovnomenná výstava (Dlhopoľskí páni majstri) venovaná Jozefovi Holánikovi a Prvej výstave drotárstva a jeho národopisu, ktorá sa konala v Dlhom Poli v roku 1940  
 2. I. etapa projektu, 2008, názov Dlhopoľskí páni majstri I. – Návraty, realizácia rovnomennej pamätnej izby drotárskych tradícií (Dlhopoľskí páni majstri – Návraty)
 3. II. etapa – aktuálna, 2018, Dlhopoľskí páni majstri II. – Drotárov dom = otvorenie Múzea Jozefa Holánika – Bakeľa a vydanie obrazovej publikácie o premenách obce „Dlhé Pole – premeny času“
 4. Pripravuje sa III. etapa (2020), v rámci ktorej sa chystá vydanie monografie obce, pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci.
 • Múzeum Jozefa Holánika a pamätná izba budú na seba obsahovo nadväzovať a spoločne informačne doplnia stálu expozíciu drotárstva Považského múzea v Žiline v Budatínskom hrade.
 • Pri príležitosti otvorenia múzea Jozefa Holánika—Bakeľa bude obec v spolupráci s Považským múzeom v Žiline v Dlhom Poli organizovať kultúrno-spoločenské podujatie, ktorého súčasťou je otvorenie Múzea Jozefa Holánika a bohatý kultúrny program, na ktorom vystúpia folklórne skupiny z drotárskych obcí veľké Rovné, Kolárovice a Dlhé Pole, dlhopoľskí heligonkári a deti zo ZŠ v Dlhom Poli.
 • Nad podujatím prevzala záštitu predsedníčka ŽSK Ing. Erika Jurinová. 
 • Ciele celého projektu Dlhopoľskí páni majstri:
 1. pripomienka unikátnych remeselných tradícií obce a významných rodákov,
 2. obnovenie a revitalizácia drotárskeho remesla ako významnej a jedinečnej  kultúrno-remeselnej tradície obce,
 3. cez sprievodné aktivity – drotárske tvorivé dielne ponúknuť mládeži aktívne a tvorivé využívanie voľného času,
 4. zvýšenie záujmu obyvateľov obce o svojich predkov a dejiny obce, u detí budovanie vzťahu k obci i posilnenie vlastnej kultúrnej identity v rámci regionálnej výchovy.

Scroll to Top