Voľné pracovné miesto: marketingový pracovník / hovorca

Považské múzeum v Žiline, Topoľová 1, 010 03 Žilina

 

príjme  do pracovného pomeru marketingového pracovníka /hovorcu  

 

Miesto výkonu práce:                                    Žilina

Ponúkaný plat (brutto):                      v zmysle zákona 553/2003 Z. z.

Predpokladaný termín nástupu:         november  2018

Druh pracovného pomeru:                 plný úväzok

 

Pracovná náplň, právomoci a zodpovednosti:

 • komunikácia s médiami, zabezpečovanie propagácie múzea vo všetkých médiách
 • spravovanie webovej stránky, aplikácie a sociálnych sietí múzea
 • získavanie sponzorov, nadväzovanie spolupráce
 • pomoc pri tvorbe, organizovaní a zabezpečovaní kultúrnych podujatí alebo vzdelávacích podujatí v kultúrnych zariadeniach s dosahom na región,
 • zabezpečovanie obsahovej a organizačnej prípravy rozličných kultúrno-osvetových, vzdelávacích, programových a produkčných činností múzea,
 • poskytovanie informácií a návody organizátorom kultúrnych aktivít,
 • vypracovávanie návrhov a realizácia konkrétnych projektov rozvoja jednotlivých oblastí kultúrno-osvetovej činnosti,
 • spolupodieľanie sa na direkt marketingu múzea, budovanie databázy klientov múzea,
 • prezentovanie múzea do médií ako hovorca.

Požiadavky:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa
 • aktívna znalosť práce s PC, Word, Excel, PowerPoint
 • komunikácia v cudzom jazyku – anglický
 • profesionálne vystupovanie
 • organizačné, komunikačné a prezentačné schopnosti, kreativita, flexibilita, schopnosť tímovej práce
 • aktívny a samostatný prístup k riešeniu úloh

 Žiadosť, vypracovaný návrh na PR stratégiu a propagačný článok o múzeu (1/2 strany A4) spolu so štruktúrovaným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte do 14. 10. 2018  na adresu:  Považské múzeum v Žiline, Topoľová l, 010 03 Žilina; email:  muzeum@pmza.sk

 

Scroll to Top