Zbierkový predmet mesiaca december: Vianočné stolovanie

Sériu zaujímavých zbierkových predmetov, ktoré Vám predstavujeme pod názvom Zbierkový predmet mesiaca v tomto roku uzatvára ukážka tradičného štedrovečerného stola.

Keďže stôl bol považovaný za symbol prosperity, jeho úprave sa venovala veľká pozornosť.

Počas štedrej večere nesmel na stole chýbať chlieb. Taktiež sa naň dávali jedlá pripravené na večeru a aj miska s plodinami, ktoré sa v hospodárstve urodili a sviečka, ktorá sa často vložila do hrnčeka s obilím alebo bola v svietniku. Obilie zo štedrovečerného stola sa na jar vysievalo ako prvé.

Na stôl sa dávali aj peniaze, ktoré sa skryli pod obrus, neskôr aj šupiny z ryby. Nesmel byť na ňom nôž, len sa odlamovalo. Pred večerou hodili pupáčik do studne, aby bol dostatok vody. Taktiež sa pred večerou pozametalo a slobodná dievka vyniesla smeti na krížne cesty a čakala odkiaľ zašteká pes – tam sa mala vydať.

Rozšíreným zvykom bolo pod stôl klásť železné časti poľnohospodárskych nástrojov – sekera, pluh a vedľa stola bola  maselnica. Niekedy do nej dali pupáčiky, kúsok chleba a jačmeň. Až po sviatkoch sa to zanieslo statku – aby kravy dobre dojili.

Nohy stola sa obkrútili reťazou a uzamkli zámkou. Robilo sa to ako znak súdržnosti a zdravia rodiny.

Scroll to Top