Zbierkový predmet mesiaca máj

Považské múzeum v Žiline ponúka návštevníkom pohľad na zaujímavé zbierkové predmety ukryté v depozitári. Každý mesiac vyčlenia odborní pracovníci jeden vzácny predmet zo zbierkového fondu múzea, ktorý nie je počas roka vystavený v žiadnej z expozícií a predstavia ho verejnosti na webových stránkach Považského múzea, ale aj fyzicky v pokladnici Budatínskeho hradu. 

Pre mesiac máj boli ako zbierkový predmet vybrané meče z Varína. V archeologickom fonde Považského múzea v Žiline sú uložené iba dva meče a zhodou okolností obidva pochádzajú z katastra Varína.

Starší z dvoch mečov pochádza z doby laténskej (železnej) z 1. storočia n. l., ide o ťažký bojový meč, ktorý dosahoval dĺžku až okolo 90 cm. Na Slovensku je to jeden z mála známych laténskych mečov.

Mladší z dvojice mečov pochádza z prvej polovice 9. storočia. Podľa typológie ranokarolínskych mečov ho radíme k typu K. Na Slovensku je zatiaľ jediným mečom tohto typu a v rámci Európy patrí zároveň k najvýchodnejším nálezom ranokarolínskych mečov.

Meče tvorili permanentnú súčasť výzbroje muža – bojovníka.Súčasne ich možno chápať ako predmety, ktoré charakterizovali svojho majiteľa. Kované boli zrejme na zákazku a na „mieru“, nie sériovo, nakoľko bolo veľmi dôležité, aby meč svojou dĺžkou vyhovoval výške muža a aby mu takpovediac „sadol“ do ruky. Meč bol často uložený do hrobu zosnulého bojovníka, aby ho tak sprevádzal na jeho poslednej, posmrtnej ceste. Zároveň však bol meč aj symbolom postavenia jeho majiteľa v spoločnosti.

Scroll to Top