Zbierkový predmet mesiaca október

Odev z koncentračného tábora

Možno málokto vie, že aj v Žiline sa v období 2. svetovej vojny nachádzal sústreďovací tábor Židov. Bol zriadený vo vojenských objektoch Štefánikových kasárni na Rajeckej ceste. Začal fungovať 21. marca 1942. Boli v ňom sústredení Židia z celého územia Slovenska, často celé rodiny, muži, ženy i deti.

                                                                                   Štefánikove kasárne v Žiline

Hygienické podmienky boli v tábore takmer nulové. Nachádzal sa tam jeden hydrant, z ktorého tiekla len studená voda. Sociálne zariadenie si museli urobiť sami tak, že vykopali vonku priekopu, nad ktorou boli dve brvná spoločné pre mužov i ženy. Strava tam prakticky nebola, jedli len to, čo si stihli vziať z domu. Žili v drevených barakoch a spali na drevených pričniach na slame. Dozorcovia sa k Židom správali nedôstojne – týrali ich a oberali o osobné veci. Po niekoľkých dňoch boli Židia zo sústreďovacieho tábora transportovaní do koncentračných táborov v Poľsku. Dokopy bolo zo Žiliny vypravených 20 transportov, najviac do Osvienčimu. Jednotlivé transporty tvorilo zvyčajne 25 nákladných železničných vozňov používaných na prevážanie dobytka, v ktorých sa tiesnilo okolo 1000 osôb. Podľa odhadov bolo zo sústreďovacieho tábora v Žiline deportovaných približne 18 600 Židov. Väčšina z nich zahynula neskôr v koncentračných táboroch. Posledný transport opustil územie Slovenska 20. októbra 1942, preto zbierkovým predmetom mesiaca október je práve odev z koncentračného tábora. Jedná sa o pásikavé nohavice a blúzu s nápisom Dachau a číslom 135.333. Tento zbierkový predmet nám nielen dokumentuje smutnú etapu dejín, ale zároveň má byť poučením pre ľudstvo, aby neopakovalo chyby, ktoré viedli k veľmi tragickým udalostiam.

Zdroj: Halaj, D.: Sústreďovací tábor Židov v Žiline v roku 1942. In: Žilinský večerník, č. 3, 15.1.2008, s. 23, roč. XVII.

 

Scroll to Top