Zo zoologického zápisníka: Výskyt husi bieločelej

Počas pravidelného zimného pozorovania vodných vtákov, ktoré v tomto období zimujú na rieke Váh pretekajúcej Žilinskou kotlinou, sa nám minulý týždeň podarilo zaznamenať v katastri obce Strečno výskyt husi bieločelej (Anas albifrons). Jednalo sa o zimujúceho jedinca, ktorý na brehu rieky spásal na miestach s roztopeným snehom zelené steblá trávy. Tá sa tu v sviežom stave udržala vďaka veľmi miernemu počasiu predošlých týždňov. Nebola plachá (čo je príznačné pre severské druhy vtákov zimujúce u nás), a preto sme sa k nej mohli priblížiť na necelé dva metre a odfotografovať ju (viď foto).

Na území Slovenska sa tento druh husi vyskytuje najmä v období migrácie na jeseň (od konca septembra do novembra) a na jar (najmä v marci). Niektoré jedince však zotrvávajú vo vnútrozemí aj počas zimy. Hniezdia v arktickom pásme tundry na morskom pobreží, pri riekach, močiaroch a malých dočasných jazierkach obkolesených riedkou trávnatou alebo krovinovou vegetáciou. Počas ťahu sa najčastejšie vyskytuje v zmiešaných kŕdľoch s husou siatinnou (Anser fabalis). Takéto kŕdle migrujúcich husí boli pozorované napríklad ešte pred výstavbou priemyselného komplexu automobilky KIA na poliach s oziminami pri Tepličke nad Váhom. Polia však museli ustúpiť pred výstavbou výrobných hál, a tak sa už tu v súčasnosti kŕdle migrujúcich husí siatinných a bieločelých nezastavujú.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text a foto: Ladislav Hlôška
zoológ Považského múzea v Žiline

 

Scroll to Top