Budatínsky hrad bude svietiť namodro

Budatínsky hrad bude 2. apríla 2019 už z diaľky žiariť modrou farbou.

Tlačová správa SPOSA – ŽR

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – Žilinský región (SPOSA – ŽR) sa do modrej kampane zapája už po siedmy raz, pričom sa k nej pripojilo aj mesto Žilina a Považské múzeum.

Urobia tak vo večerných hodinách modrým vysvietením budovy žilinskej radnice, Burianovej veže a Budatínskej veže. Iniciatíva vychádza z jednej  najvýznamnejších svetových organizácií Autism Speaks. Druhý apríl bol rezolúciou Organizácie Spojených Národov prijatý ako Svetový deň povedomia o autizme. Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o autizme a snaha začleniť ich medzi seba a vytvoriť im podmienky pre zmysluplný život.

Modré svetlo pomáha zacieliť pozornosť verejnosti na autizmus – vývinovú poruchu, ktorá ovplyvňuje v súčasnosti viac ako 70 miliónov ľudí na celom svete. Autizmom trpí viac ľudí ako cukrovkou a AIDS dohromady. Jeho symbolom je modrá farba, teda farba komunikácie a ústredná farba celej kampane Light it up blue.

Autizmus je celoživotná porucha vývinu, ktorú charakterizujú nedostatky v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti. Tieto problémy sú spojené s poruchami verbálnej reči a majú za následok, že ľudia s autizmom sa dlhé desaťročia nachádzali na okraji spoločnosti. Deti trpiace autizmom potrebujú špeciálne vzdelávanie a starostlivú celoživotnú výchovu. Táto porucha uzatvára jedinca v jeho vlastnom svete, pričom mu sťažuje schopnosť hrať sa, vnímať a chápať bežné vnemy. Kvôli chýbajúcej predstavivosti sa jednotlivci s autizmom venujú limitovanému množstvu stereotypných činností.

Široká verejnosť môže 2.apríla svoju solidaritu prejaviť modrým oblečením.

Scroll to Top