Archeológ PMZA získal cenu Andreja Kmeťa

Najvyššie ocenenie v oblasti múzejníctva získal bývalý archeológ Považského múzea v Žiline – Mgr. Jozef Moravčík. Cenu Andreja Kmeťa za celoživotný prínos k ochrane a uchovaniu archeologického kultúrneho dedičstva mu udelila ministerka kultúry PhDr. Ľubica Laššáková v pondelok 17. 6. v priestoroch Ministerstva kultúry. Cena sa udeľuje na základe nominácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Zväzu múzeí na Slovensku, Rady galérií Slovenska a Rady na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva. Okrem dlhoročného archeológa Považského múzea v Žiline získalo túto prestížnu cenu ďalších päť laureátov:

Mgr. Helena Němčová za ochranu a obnovu kultúrneho dedičstva v oblasti vedy o výtvarnom umení a múzejníctve a rozvoj regionálnej umeleckej histórie,

Mgr. Danica Zmetáková za záchranu, odborné spracovanie a publikovanie zbierok a diel výtvarného umenia 19. a prvej polovice 20. storočia,

PhDr. Klaudia Buganová za dlhoročnú odbornú prácu v oblasti etnológie,  významnú publikačnú činnosť a popularizáciu výsledkov výskumu,

PhDr. Stanislav Dúžek, CSc.za významný prínos pre slovenskú etnochoreológiu v oblasti výskumu, dokumentácie a prezentácie tradičného ľudového tanca.

PhDr. Soňa Burlasová, DrSc. za významný prínos pre slovenskú folkloristiku v oblasti výskumu ľudovej  piesne ako súčasti nehmotného kultúrneho dedičstva.

Na ministerstve kultúry sa vyhodnocovala aj súťaž Múzeum roka, ktorá sa uskutočnila po 16-krát. Odborná porota navrhla týmto titulom za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2018 oceniť Múzeum mesta Bratislavy. Múzeum má 150-ročnú históriu a porotu zaujalo najmä zreštaurovaním súboru fotografií z pozostalosti Jána Nepomuka Batku, výstavou „Generácia generáciám“ a projektom „Venujte 30 minút slávy projektu mesta Bratislavy“.

Mgr. Jozef Moravčík  mal z ceny veľkú radosť. „Bol som milo prekvapený, keď som sa dozvedel,  že mi udelia takúto významnú cenu. Pani ministerka sa ma dokonca na ocenení spýtala, či si na ňu pamätám ešte z čias, keď pracovala pre Žilinskú televíziu a ja som bol hosťom v jej relácii. Samozrejme, že som si pamätal, bolo to príjemné stretnutie. Cena Andreja Kmeťa je najvyššie  ocenenie v rámci múzejníctva a ja zaň veľmi pekne ďakujem.“

Bývalého archeológa navrhlo na udelenie ceny vedenie Považského múzea v Žiline. „Bolo to úplne prirodzené a kolektívne rozhodnutie. Veď kto iný z nás by mal túto cenu dostať? Pán Moravčík je vždy prvý, komu telefonujeme, ak si chceme overiť rôzne informácie z histórie. On je taká pamäť múzea.“ vysvetlil riaditeľ Mgr. Michal Jurecký.

Jozef Moravčík prežil v múzeu celý svoj pracovný život. Štyridsať rokov organizoval a viedol spolu s kolegami početné výskumy v zbernej oblasti múzea na severozápadnom Slovensku. Počas svojho pôsobenia objavil a preskúmal množstvo významných lokalít. Za najvýznamnejší považuje hneď prvý výskum laténskeho obetiska v Prosnom – Uhliskách. „Zistili sme, že na tomto mieste sa konali barbarské obete zvierat a pravdepodobne aj ľudí. Podľa analýzy tam boli upálení traja až piati dospelí muži. Našli sme aj rôzne drobné predmety ako spony, náramky, korále, dokonca malú zlatú mincu. V priestore výskumu bola úplne čierna hlina a na okraji sa objavila jama ľadvinovitého tvaru, v ktorej bola zemina taká mastná, že sa z nej nedali ani ruky umyť. Práve do tejto obetnej jamy zrejme odlievali krv obetovaných zvierat aj ľudí. Je to doteraz jediné obetisko na severozápadnom Slovensku.“ priblížil známy archeológ.

Jozef Moravčík bol autorom mnohých expozícií a putovných výstav, členom Výboru Slovenskej archeologickej spoločnosti, členom a neskôr podpredsedom Archeologickej rady pri Ministerstve kultúry SR, členom Zboru Žilincov a predsedom jeho Sekcie histórie. Z jeho poznatkov dodnes čerpajú archeológovia na celom Slovensku.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top