Do odbornej knižnice pribudli výnimočné knihy

Od septembra sa v odbornej knižnici Považského múzea v Žiline nachádzajú dve nové knižničné jednotky v nemeckom jazyku. Zaujímavé knihy, ktorých spoločnou témou je Európa v stredoveku a Magdeburské právo, čitateľ nenájde v žiadnej inej knižnici na Slovensku.

Jednou z nich je katalóg k výstave „Faszination Stadt. Die Urbanisierung Europas im Mittelalter und das Magdeburger Recht“ (Fascinujúce mesto. Urbanizácia Európy v stredoveku a Magdeburské právo) s rovnomenným názvom.

Autorkami sú Dr. Gabriele Köster – riaditeľka Magderburger Museen a Dr. Christina Link – kurátorka výstavy „Faszination Stadt. Die Urbanisierung Europas im Mittelalter und das Magdeburger Recht“.

Na viac ako 800 stranách sa čitateľ dozvie zaujímavé informácie o urbanizácii Európy v stredoveku na základe Magdeburského práva a tiež o krajinách a mestách, kde platilo. Okrem severovýchodného Nemecka to bolo napríklad územie dnešného Poľska, Slovenska, severných Čiech, Moravy, Ukrajiny či Litvy. Nájde tam spoločné prieniky v kultúre, politike, hospodárstve, cirkevnom i svetskom živote. Obsažný text je doplnený množstvom ilustrácií a nechýbajú ani fotografie a popisy originálnych predmetov, ktoré sa nachádzajú na výstave v Kultúrnohistorickom múzeu v Magdeburgu.  Magdeburské právo platilo v stredoveku aj v Žiline a mestská truhlica z tohto obdobia je vyobrazená na strane 414. Boli v nej uložené tri pečate – najväčšia, strieborná mestská pečať, prostredná notárska a najmenšia, tzv. fojtovská. Nachádzali sa tam aj dva strieborné pozlátené poháre a peniaze obyvateľov mesta utŕžené za predaj domov, polí či lúk. Považské múzeum v Žiline zapožičalo truhlicu na túto výnimočnú výstavu a po jej ukončení vo februári sa opäť vráti na Budatínsky hrad.

Druhým prírastkom do knižnice je Kulturelle Vernetzung in Europa. Das Magdeburger Recht und seine Städte. (Kultúrne prepojenie v Európe. Magdeburské právo a mestá, v ktorých platilo).

Autormi sú Dr. Gabriele Köster – riaditeľka Magderburger Museen, Dr. Christina Link – kurátorka výstavy „Faszination Stadt. Die Urbanisierung Europas im Mittelalter und das Magdeburger Recht“ a Prof. Dr. Heiner Lück – vedúci projektov „Das sächsisich-magdeburgische Recht als kulturelles Bindeglied zwischen den Rechtsordnungen Ost- und Mitteleuropas“

Podnetná kniha kladie dôraz na právo ako na spojovací prvok viacerých kultúr a národov. Mesto v stredovekej Európe malo vysoký potenciál byť motorom kultúrneho rozvoja. Dôležitú úlohu pri tom zohrávalo stredoveké právo, predovšetkým Magdeburské právo s jedinečným časovým a priestorovým dosahom. Za najväčšie prínosy tohto spojenia možno považovať rôznorodý a dlhotrvajúci proces sasko-magdeburského práva ako perspektívy právnych, sociálnych a kultúrnych dejín ako aj histórie a archeológie. Čitateľ tam nájde informácie o štátnych zriadeniach, sociálnych skupinách, dôležitých písomnostiach a budovaní miest v strednej a východnej Európe. Výskum stredovekého života vo viacerých krajinách okrem vydania tejto výnimočnej 500-stranovej knihy vyústil aj do príprav na mimoriadnu výstavu Faszination Stadt. Die Urbanisierung Europas im Mittelalter und das Magdeburger Recht“.

Scroll to Top