Dokumenty z 1. svetovej vojny zbierkovým predmetom mesiaca

Zbierkovým predmetom mesiaca november sa stal zaujímavý súbor dokumentov z prvej svetovej vojny. Vojna, ktorá trvala od 28. júla 1914 do 11. novembra 1918, bola dovtedy najväčším vojnovým konflikt v dejinách ľudstva. Pod práporom rakúsko-uhorskej armády muselo z územia dnešného Slovenska narukovať niekoľko tisíc mužov. Keďže jedným z výsledkov vojny bol aj rozpad Rakúsko – Uhorska na konci roku 1918, ich osudy po skončení vojny sa dostali do úzadia. V novovzniknutej Československej republike sa do popredia dostali hlavne tí, ktorí sa počas vojny prihlásili do česko-slovenských légií. Prevažná väčšina ostatných Slovákov bojujúcich v Cisárskej a kráľovskej armáde, ktorí sa z rôznych dôvodov do légií nedostali alebo neprihlásili, nebola pre nový štát príliš zaujímavá.

Minulý rok sme si pripomenuli 100. výročie ukončenia prvej svetovej vojny, preto sme vyzvali ľudí, ktorí doma majú dokumenty alebo predmety z tohto obdobia, aby ich darovali do múzea. Akcia bola úspešná a do zbierok sa dostali veľmi cenné materiály. Ich pôvodným majiteľom bol Ján Hlavňa, ktorý bojoval počas vojny v rakúsko-uhorskej armáde na talianskom fronte a zastával funkciu poručíka. Počas bojov na Piave bol vážne zranený, preto nejaký čas strávil v lazarete v Taliansku. Za svoju aktívnu účasť v boji získal niekoľko vyznamenaní, ako napr. Rád železnej koruny III. triedy alebo Vojenskú záslužnú medailu. Na vystavených fotografiách môžeme vidieť Jána Hlavňu, život v zákopoch, nepriateľskú líniu, ale aj škody, ktoré vojna napáchala. Tento nenahraditeľný prameň k dejinám Slovákov počas prvej svetovej vojny tak zostal navždy zachovaný.

Pozoruhodné dokumenty môžu návštevníci obdivovať každý deň okrem pondelka od 9.00 do 17.00 v infopulte Budatínskeho hradu do konca novembra.

Scroll to Top