Drotármi bez krošne

 Výstava „Drotármi bez krošne“ predstaví štvorgeneračný remeselný rod Hozákovcov. Pripravená bola pri príležitosti 120. výročia narodenia Alexandra Hozáka – posledného majstra, ktorý uzatvoril slávnu kapitolu pôvodného drotárstva a odovzdal znalosti unikátnej technológie súčasným autorom. Jej otvorenie je súčasťou 28. ročníka podujatia Stretnutie drotárskych majstrov v Drotárskom pavilóne v areáli Budatínskeho hradu.

Scroll to Top