Fortifikácie na slovensko-moravskom pohraničí

V stredu 5. 6. 2019 sa vo Východnom paláci Budatínskeho hradu konal mimoriadny medzinárodný vedecký seminár z oblasti archeológie. Ťažiskovou témou boli opevnenia rôzneho druhu a ich vývoja od praveku až po novovek. Prítomných privítal riaditeľ Považského múzea v Žiline Mgr. Michal Jurecký a taktiež riaditeľ odboru kultúry Žilinského samosprávneho kraja Mgr. Martin Hromada, Phd.

Počas celého dňa prebiehali prednášky odborníkov zo Slovenska a Moravy venujúcich sa tejto problematike. Poslucháči sa dozvedeli viac, napríklad o archeologickom výskume stredovekého hrádku v Divinke i pevnostnom systéme veľkomoravského hradiska, drevozemných opevneniach v Kysuckej vrchovine, fortifikácii na hrade Hukvaldy, rekonštrukcii predhradia na hrade Brumov či stavebnom vývoji hradu Hričov.

Účastníci seminára mali jedinečnú možnosť nahliadnuť do zrekonštruovaných priestorov druhého nadzemného podlažia Budatínskeho hradu, kde bude už na jeseň otvorená nová archeologická expozícia s názvom Pred hradbami, za hradbami. Zoznámiť s ňou sa mohli prostredníctvom banerovej výstavy, ktorá im priblížila vývojové obdobia opevnení na Budatínskom hrade.  

Vedecký seminár, banerová výstava i pripravovaná expozícia sú súčasťou cezhraničného projektu „Každá história si zaslúži svoj priestor“ grantovej schémy Interreg-VA 14-20, na ktorom sa aktívne podieľajú Považské múzeum v Žiline, Žilinský samosprávny kraj, Moravskoslezské múzeum vo Frýdku-Místku a Moravskoslezský kraj.

 

 

 

 

Scroll to Top