Kamenné nástroje pravekých lovcov zo Závodia

Ako zbierkový predmet mesiaca marec pre vás Považské múzeum v Žiline tentoraz vybralo súbor predmetov z fondu archeológie. Ide o kamennú industriu vyhotovenú našimi predkami zo staršej doby kamennej (paleolitu), približne pred 25 000 rokmi. Zároveň je to vôbec najstarší predmet dokladujúci ľudskú činnosť, aký sa nachádza v zbierkach múzea.

Tento archeologický nález pochádza z mestskej časti Žiliny, zo Závodia, z polohy Zápotočie, kde bolo v roku 1965 objavené, v Žilinskej kotline vtedy prvé paleolitické nálezisko. Presnejšie sa datuje do mladého pleistocénu, do obdobia kultúry gravettien (26 000 – 18 000 pred n. l.).

V súbore predmetov sa nachádza kamenné jadro ako surovina na výrobu nástrojov, ktoré sú prezentované v podobe 93 kusov čepelí a úštepov. Všetky boli zhotovené zo severského nadkarpatského pazúrika. Koncentrácia nálezov nenecháva na pochybách, že nejde o náhodný nález. Práve naopak, dokladá trvalejšie osídlenie komunity pravekých lovcov. Archeologické nálezy z uplynulých desaťročí potvrdili, že v oblasti Žiliny, na sútokoch riek Váh a Kysuca a Váh a Rajčianka sa v minulosti pohybovali mamuty. Ich mäso bolo pre lovcov jedným zo základných zdrojov potravy.

Okrem toho, že táto kamenná industria je unikátnym dôkazom o osídlení Žiliny v staršej dobe kamennej, dokladá taktiež existenciu pravekých ciest vedúcich z juhu, z údolia Váhu a Kysuce až do južného Poľska. Až tu sa totiž, v blízkosti mesta Ostrowiec Świętokrzyski, nachádzajú najbližšie zdroje pazúrikovej suroviny, ktorá bola pri výrobe týchto čepelí použitá.

 

Scroll to Top