Komentovaná prehliadka výstavy Od Alexandra k Džingischánovi

Historik umenia a zároveň autor výstavy PhDr. David Majer prostredníctvom komentovanej prehliadky priblíži atraktívnu tému vojenských ťažení na Hodvábnej ceste.  Táto cesta spájala od staroveku Európu s Ďalekým východom. Jej súčasťou boli mnohé významné aj polozabudnuté štáty a civilizačné útvary.  Priebeh Hodvábnej cesty bol často ovplyvňovaný historickými udalosťami a vojenskými ťaženiami, z ktorých mnohé sa stali súčasťou svetových dejín. Vojenstvo je zložitým komplexom, ktorý zahŕňa vojenskú organizáciu, stratégiu, taktiku boja, výzbroj bojovníkov a mnohé iné aspekty. Väčšina kočovných etník mala vojsko zložené z dokonalých jazdcov, nomádsky spôsob života ich k tomu totiž predurčoval. Títo jazdci vládli po mnoho storočí a naša výstava dokumentuje aj túto skutočnosť. Návštevníci  sa tak môžu tešiť na zaujímavé príbehy týkajúce sa vystavených exponátov a výklad odborníka, ktorý sa fenoménu Hodvábnej cesty venuje už 15 rokov.  

Scroll to Top