Krížová cesta

V nedeľu 14. apríla popoludní sa konala pobožnosť krížovej cesty v parku Budatínskeho hradu. Táto pobožnosť si našla miesto v srdciach veriacich nielen rímskokatolíckej cirkvi, ale aj gréckokatolíckej a evanjelickej cirkvi. Pravidelne na Kvetnú nedeľu prídu celé rodiny pomodliť sa Krížovú cestu v príjemnom prostredí Budatínskeho parku a pripraviť sa tak na veľkonočné sviatky. Tento rok sa jej zúčastnilo viac ako 150 ľudí, ktorých po parku viedol riaditeľ inštitútu Communio a rímskokatolícky kňaz Zdeno Pupík spolu s predstaviteľmi iných cirkví. 

Scroll to Top