Literatúra zábavne

Literatúra môže byť aj zaujímavá a zábavná. Presvedčili sa o tom žiaci, ktorí sa zúčastnili interaktívnej formy vyučovania v priestoroch Budatínskeho hradu. V stredu 20. 3. a v piatok 22. 3. si múzejná pedagogička Mgr. Helena Macušová pripravila rôzne hry a súťaže.  Študentky zo Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline si overili svoje vedomosti z histórie literatúry, dozvedeli sa niečo o etymológii slov či hádali ľudovú slovesnosť a diela slovenských autorov. Prváci zo Základnej školy v Budatíne sa formou otázok dozvedeli o mravných hodnotách z rôznych rozprávok. Zopakovali si písmenká a vytvárali vlastné knihy. Za úspešné zvládnutie dostali diplom a stali sa úspešnými rozprávkarmi.

Scroll to Top