Múzeum dopravy sme uviedli do pohybu

Kedysi sa návštevníci múzeí prechádzali budovami múzeí a prezerali si exponáty, na ktorých sa vynímali jednoduché popisky, ale najmä napisy „nedotýkať sa!“. Potom, aby sa návštevník čo najviac dozvedel o pozadí a okolnostiach vzniku, používania a uchovávania exponátov, pribúdali pri nich textové tabule, neskôr doplnené obrázkami. Digitálne technológie v uplynulých rokoch umožnili zobraziť oveľa viac ďalších skutočností, napríklad pohyb, dej, prehľadne usporiadať väčšie množstvá informácií či priniesť do múzeí zvuk i zábavu. Dnešný návštevník nerád číta, ale rád počúva a ešte radšej má názorné ukážky v pohybe. Princíp pohybu je veľmi žiadaný v múzeu dopravy, lebo doprava je pohyb. Pohyb piestu, kolies, dopravných prostriedkov. V pohybe sú železničné návestidlá a výhybky. Tento pohyb sme sa rozhodli znázorniť i v našom múzeu dopravy v Rajeckých Tepliciach a doplniť už jestvujúce funkčné prvky (parný stroj, sčasti funkčná modelová železnica, niektoré pohyblivé exponáty) o nové interaktívne prvky, k čomu sme pripravili samostatný projekt.

Prvou formou znázornenia sú dve interaktívne obrazovky, kde si návštevníci môžu zobraziť časovú priamku a na nej stručný prehľad vývoja železničnej a automobilovej dopravy. Nájdu tu tiež videá, ktoré interaktívne priblížia princíp fungovania a pohybu dopravných prostriedkov – parný a spaľovací motor. Na interaktívnych mapách zas môžu cestovať po Slovensku a pozrieť si historické fotografie, ktoré zobrazujú ako vyzerali železnice či cesty v dobách minulých. Železničný infokiosk obsahuje aj prehľadnú tabuľku všetkých rušňových radov, ktoré u nás jazdili aj so základným popisom. Nezabudli sme ani na školákov, ktorí tu majú pripravené didaktické hry.

Ako rástli nové budovy a koľajiská železničných staníc pred 70 rokmi? Aké škody spôsobila 2. svetová vojna na železnici? Je Žilina významným dopravným uzlom? Ak skutočne neviete, čo s voľným časom, sadnite si u nás na lavičku a pozrite si dobové videá, ktoré dlhé roky ležali v múzeu bez možnosti pozrieť si ich.

Napokon, do modelovej železnice nám pribudli nové rušne so zvukom a výrobou pary i pohyblivé návestidlá. Aby zobrazovala žilinský železničný uzol v roku 1920 čo najvernejšie. A napokon, jeden funkčný model spaľovacieho motora sa nám podarilo získať úplne zadarmo.

Interaktívne obrazovky dodala firma AV-Systems, obsah obrazoviek pripravili Peter Šimko a Magdaléna Lacková, graficky ho spracovali Filip Mikuš a Marianna Uhrovčíková a projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia,

za čo úprimne ďakujeme.

Scroll to Top