Múzeum pre vás: Archeologický výskum hradiska Veľký vrch v Divinke

Hradisko Veľký vrch v Divinke je záujmom archeológov už niekoľko rokov. Poznatky získané počas 7 výskumných sezón priblíži v rámci zaujímavej prednášky archeologička Považského múzea v Žiline Mgr. Andrea Slaná, Phd. Záujemcovia sa dozvedia, kedy bolo hradisko osídlené, či aké vzácne nálezy sa tam našli. Taktiež upozorní na nutnosť ochrany na archeologických lokalitách pred ilegálnymi hľadačmi pokladov a vysvetlí, čo robiť pri náhodnom objave archeologického nálezu. Vítaní sú všetci nadšenci archeológie! Stačí sa len vopred objednať na tel. č. 0907 108 659 a prísť v utorok 29.10. o 17.00 do Budatínskeho hradu. Prednáška a následná diskusia sa konajú v rámci pravidelného podujatia Múzeum pre vás, ktoré Považské múzeum v Žiline organizuje každý mesiac.

Scroll to Top