Na Budatínskom hrade odhalíme pamätnú tabuľu známemu archeológovi

Na Budatínskom hrade si pripomenieme 100. výročie narodenia významného archeológa a dlhoročného múzejníka PhDr. Antona Petrovského-Šichmana (7. 7. 1919 – 5. 5. 1967). Jeho meno je natrvalo spojené s výskumom pravekého osídlenia severného Slovenska. Počas svojho pôsobenia vo vtedajšom Krajskom múzeu v Žiline v rokoch 1957 – 1967 sa zaslúžil o zásadný prelom v nazeraní na najstaršie dejiny tohto územia.

Pamätná tabuľa s menom Antona Petrovského-Šichmana, ktorá je umiestnená pri vchode do Budatínskeho hradu bude slávnostne odhalená v stredu 20. novembra o 15.00. Autorom tabule je akademický sochár Ondrej Lipták. O jej vyhotovenie sa zaslúžili Zbor Žilincov, Považské múzeum v Žiline a Žilinský samosprávny kraj.

Scroll to Top