Na Budatínskom hrade sme otvorili novú archelogickú expozíciu

Do Budatínskeho hradu sa po 13 rokoch  vrátila archeológia. V piatok 18. 10. sme v priestoroch druhého nadzemného podlažia otvorili expozíciu „Pred hradbami, za hradbami“ . Slávnostnej vernisáže sa zúčastnila predovšetkým odborná verejnosť.

Prítomných privítal riaditeľ Považského múzea v Žiline Michal Jurecký a a prihovoril sa im aj podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Milan Laurenčík. Expozícia je venovaná opevneniam a ich vývoju od praveku po neskorý stredovek a jej autorkou je archeologička Považského múzea v Žiline Zuzana Staneková. Prvá časť ponúka informácie o lokalitách pevnostného charakteru zo Žilinskej kotliny i neďalekých obcí v katastri Považskej Bystrice a Púchova. Druhá časť je venovaná predovšetkým výskumu Budatínskeho hradu, ktorý sa konal v spolupráci s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied a do značnej miery ozrejmil dejiny hradu. Expozícia je doplnená piatimi trojrozmernými modelmi, ktorých autorom je historik dopravy Považského múzea v Žiline Peter Šimko, pričom tri z nich zobrazujú vývoj hradu v rôznych obdobiach. Predstavu o odievaní mužov a žien poskytujú rekonštrukcie dobových kostýmov, ktoré vytvorila Mária Gašpercová. Súčasťou expozície je aj kamenný interiér prízemia veže, kde sa nachádzajú tie najvzácnejšie predmety z oblasti archeológie, histórie a numizmatiky.

Po slávnostnom otvorení nasledovala komentovaná prehliadka v podaní archeologičky Zuzany Stanekovej, ktorá predstavila expozíciu, priblížila jednotlivé artefakty a ochotne odpovedala na otázky záujemcov. Tí okrem expozície videli aj miestnosti, v ktorých budú prebiehať tvorivé dielne.

Miestnosti druhého nadzemného podlažia sú pre verejnosť prístupné vďaka Žilinskému samosprávnemu kraju, ktorý podporil ich rekonštrukciu prostredníctvom projektu „Každá história si zaslúži svoj priestor“, p. č. 304021C852 z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR.

 

Scroll to Top