Obnova Budatínskeho hradu pokračuje

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja:

Ďalšia etapa rekonštrukcie Budatínskeho hradu je ukončená. V nových priestoroch druhého nadzemného podlažia pribudne expozícia hradných opevnení, ktorej sprístupnenie je naplánované na október. Obnovená bola aj ďalšia časť hradnej fasády.

Rekonštrukcia Budatínskeho hradu pokračovala i tento rok a začiatkom mája boli ukončené stavebné práce na druhom nadzemnom podlaží. ,,Aktuálne prebieha kolaudačné konanie, ktoré by malo byť uzatvorené po prázdninách. Zrekonštruovaním druhého podlažia Budatínskeho hradu vznikol samostatný okruh, ktorý bude múzeum využívať napríklad na interaktívne výstavy, či tvorivé dielne,“ uviedol Martin Hromada, riaditeľ odboru kultúry ŽSK. Rekonštrukcia bola financovaná cez program Interreg SK-CZ v rámci projektu s názvom „Každá história si zaslúži svoj priestor.“ Partnerský český región v rámci projektu opravil časť hradu Hukvaldy.

Považské múzeum v Žiline v spolupráci so Žilinskou župou pripravuje v zrekonštruovaných priestoroch novú expozíciu Pred hradbami, za hradbami. Návštevníci sa môžu tešiť na 3D modely hradu a exponáty zachytávajúce 3 hlavné úseky dejín – pravek, včasný stredovek a vrcholný stredovek. Ak všetko pôjde podľa plánu, netradičnú expozíciu múzeum slávnostne otvorí už v októbri. Nebude chýbať ani bohatý kultúrny program, či tvorivé dielne pre deti.

V priestoroch Východného paláca hradu by mohla čoskoro pribudnúť aj čitáreň a depozitár. ,,Pripravujeme projekt, ktorým by sa zriadila odborná knižnica aj otvorený depozitár v podkrovných priestorov paláca. Súčasťou projektu je aj obnova chodníkov v areáli hradu,“ povedal Hromada s tým, že v súčasnosti sa aktualizuje projektová dokumentácia. Nové objekty vo Východnom paláci by chcela župa zriadiť zo zdrojov Nórskeho finančného mechanizmu, kde sa čaká na vyhlásenie výzvy (avizovaná výzva v 05-06/2019). Budatínsky hrad ešte čakajú práce na fasáde zo severnej strany, ako aj terénne úpravy v areáli parku.

Pamiatka bola pre verejnosť uzatvorená 10 rokov. Obnova areálu Budatínskeho hradu sa začala revitalizáciou parku, nasledovala kompletná obnova veže, kaplnky a postupne pribúdali ďalšie časti hradného komplexu. Vlani sa podarilo dokončiť rekonštrukciu hospodárskej budovy z 18. storočia,  kde sa nachádza Drotársky pavilón.

Budatínsky hrad je jednou z najstarších pamiatok v Žiline. Vznikol v druhej polovici 13. storočia na sútoku Váhu a Kysuce. Hrad spravuje Považské múzeum v Žiline, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj.

Scroll to Top