Ohodnoťte nás!

Tlačová správa ŽSK:

Záleží na každom názore

Žilinská župa spustila pripravovaný projekt, cieľom ktorého je prispieť k zlepšeniu kvality poskytovaných služieb a efektívne reagovať na potreby návštevníkov svojich inštitúcií. Od prvého augusta spustila online prieskum vo svojich múzeách, galériách, knižniciach, ale i divadlách.

Žilinský župa zaviedla online formulár, prostredníctvom ktorého budú môcť vyjadriť návštevníci kultúrnych inštitúcií svoju spokojnosť či nespokojnosť s ich službami a s ponukou.Cieľom je poznať názor ľudí a získať spätnú väzbu na služby, ktoré vo svojich inštitúciách poskytuje. ,,Záleží nám na každom názore. Vďaka informáciám, ktoré získame, budeme mať ucelený prehľad o tom, čo návštevníci potrebujú a čo očakávajú od našich zariadení. Aj to nám pomôže lepšie nastaviť služby, prípadne cielenejšie smerovať župné investície. Verím, že tým zabezpečíme i vyššiu spokojnosť,“ povedala žilinská županka Erika Jurinová.

Svoj názor budú môcť návštevníci vyjadriť po kliknutí na odkaz na webovej stránke Žilinskej župy alebo načítaním populárneho QR kódu, ktorý je zverejnený pri vstupe do župných inštitúcií a na plagátoch v kultúrnych zariadeniach. Pripravený je krátky formulár s piatimi otázkami, v ktorom návštevník vyjadrí na stupnici od jedna do päť úroveň svojej spokojnosti s poskytovanými službami. Zároveň je tu priestor na vyjadrenie svojich vlastných postrehov, odporúčaní i predstáv. Dotazník je vyhotovený v troch jazykových mutáciách – v slovenskom, poľskom a anglickom jazyku. 

Každý vyplnený dotazník sa automaticky zaradí do súťaže o atraktívne ceny. Po kultúre ho plánuje župa rozšíriť aj na ďalšie služby, ktoré poskytuje.

Scroll to Top