Počet knižničných jednotiek na Balustráde

Na balustráde pod farskými schodmi v Žiline je zobrazené nové číslo. 12 729 – to je počet knižničných jednotiek v špeciálnej odbornej knižnici Považského múzea v Žiline. Knižnica vznikla v roku 1953 a pôvodne slúžila najmä pre potreby pracovníkov múzea. Dnes jej služby môže prezenčne využívať aj široká verejnosť. Čitatelia v nej nájdu odbornú literatúru regionálneho charakteru, zameranú na miestnu históriu a prírodné pomery. Pozrieť si môžu tiež miestnu tlač a kroniku publikovaných správ o aktivitách múzea. K dejinám dopravy a drotárstva, ktoré sú jeho špecializovanými odbormi, má knižnica k dispozícii súbor domácej a zahraničnej literatúry.

Knižničný fond je úplne elektronicky spracovaný v programe KIS a MaSk, spravovanom Slovenskou národnou knižnicou v Martine. Katalóg je prístupný aj na webovej stránke múzea: https://pmza.sk/service-view/kniznica/. Pracovisko poskytuje informačné, faktografické, bibliografické a rešeršné služby a skenovanie materiálov, s možnosťou zaslania na mailovú adresu žiadateľa. Prostredníctvom e-shopu realizuje predaj publikácií z edičnej činnosti múzea formou dobierky.

foto: TIK mesta Žilina

Scroll to Top