Predmet mesiaca – rapkáč

Zbierkový predmet mesiaca apríl je z etnologického fondu Považského múzea v Žiline. Predstavujeme vám rapkáč – zvukový nástroj z bukového dreva.

Rapkáč, ktorý pochádza z Rosiny, získalo Považské múzeum do zbierok v roku 1974. Podľa evidenčných záznamov múzea vieme, že na hrane rámu bola dodatočne v roku 1970 vyrytá datácia 1773.

Rapkáče zaraďujeme do skupiny samoznejúcich hudobných nástrojov. Zdrojom zvuku je samotné telo nástroja a zvuk vznikne nárazom pružného jazýčka na ozubené koliesko, ktoré sa otáča. Výška zvuku a aj jeho časová frekvencia závisí od dĺžky, hrúbky a šírky jazýčka, od počtu zúbkov a intenzity otáčania.

Rapkáče rozdeľujeme podľa typov:

  • malé ručné rapkáče
  • stolové rapkáče
  • skrinkové rapkáče
  • fúrikové rapkáče
  • vežové rapkáče

Rapkáče vo veľkonočnom období, od Zeleného štvrtka do Bielej soboty, nahrádzali zvuk zvonov. Počas týchto dní boli v očakávaní  Veľkého piatka ako dňa ukrižovania Krista zvony zaviazané, to znamená, že sa na nich nezvonilo. 

Hluk a nielen ten, ktorý vydával rapkáč, bol súčasťou kalendárnych obyčajov, obradov prechodu aj pracovných etáp, kedy sa predpokladala zvýšená aktivita zlých síl a potreba ochrany. Preto ľudia využívali hluk na zaháňanie a ochranu pred zlými silami a duchmi.

Scroll to Top