Predmet mesiaca: zbierky hmyzu

Zbierkovým predmetom mesiaca máj je hmyz. V infopulte bude vystavená ukážka z entomologickej kolekcie Považského múzea v Žiline. Veľký počet zastúpených druhov, nepreberná rozmanitosť tvarov a farieb a vysoká hodnota vystavených exponátov je tu dokumentovaná len na malej vzorke uchovávaných entomologických preparátov.

Zoologický fond zahŕňa 69 475 zbierkových predmetov. Najväčší podiel z tohto počtu tvorí kostrový materiál stavovcov obsahujúci predovšetkým lebky. Vzhľadom na svoj rozsah je druhou najpočetnejšou časťou fondu kolekcia suchých entomologických preparátov hmyzu, ktorá obsahuje 25 897 kusov. Z väčšej časti je tvorená zbierkami, ktoré sú výsledkom celoživotného vedeckého bádania renomovaných slovenských a českých entomológov: J. Staněka, J. Čepeláka, M. Štrbu, V. Straku, E. Piovarčiho, M. Badíka, M. Valenčíka, L. Korbela a majú nevyčísliteľnú vedeckú hodnotu.

Vystavené sú chrobáky z čeľade bystruškovité a fuzačovité. Atraktívnym exemplárom je tu napríklad vrzúnik borovicový. Vyvíja sa v kmeňoch a pňoch borovíc. Druh sa vyznačuje tým, že samček má tykadlá, ktorých dĺžka niekoľkonásobne prevyšuje dĺžku tela. Je to pekný a nápadný chrobák, ktorý je ozdobou našich lesov. Z motýľov je predstavených päť druhov. Viacero exemplárov tu dokladuje vnútrodruhovú premenlivosť motýľov. Jedince nie sú celkom identické, môžu sa líšiť, rozlišujú sa potom na viaceré formy. Z čeľade spriadačovitých je vystavený motýľ spriadač skorocelový a spriadač medvedí. Spriadač medvedí je pomerne hojný druh, aktívny je v noci a nad ránom. Potravu neprijíma, dospelé jedince majú zakrpatený cuciak. Pre mnohých predátorov je jedovatý a pri vyrušení padá na zem a predstiera  mŕtveho. Z čeľade vidlochvostovitých je vystavený vidlochvost ovocný. Od podobného vidlochvosta feniklového sa odlišuje celkove svetlejším sfarbením, dlhšími ostruhovitými výbežkami a inými tvarmi čiernej kresby na krídlach. Príčinami jeho ohrozenia sú najmä nadmerná chemizácia, úbytok vhodných stanovíšť a likvidácia rozptýlenej zelene v našej krajine. Pestroň vlkovcový je zriedkavým druhom denného motýľa, jeho živnou rastlinou je vlkovec európsky.  Jasoň červenooký je jeden z najznámejších motýľov v rámci celej Európy. Patrí medzi chránené druhy. Jeho výskyt sa považuje za reliktný. Obýva málo prístupné skalnaté vápencové svahy nezarastené drevinami. Živnou rastlinou húseníc je rozchodník a rozchodníkovec.

Scroll to Top