Predmetom mesiaca drôtený betlehem

Predmetom mesiaca december sa stal drôtený betlehem umeleckého drotára Ladislava Mikulíka. Drotár – samouk, pôvodným povolaním administratívny pracovník, sa s drôtom zoznámil po odchode do dôchodku v roku 1980. Pochádzal z Veľkého Rovného, kolísky drotárstva, je preto pochopiteľné, že jeho výtvarné smerovanie ovplyvnila najmä drotárska tradícia rodnej obce. Figurálnou tvorbou ho oslovil aj umelecký drotár Jozef Kerak, v susedstve ktorého prežil detstvo. Doménou práce Ladislava Mikulíka sa stali drobné figurálne plastiky z pozinkovaného drôtu. Námety pre svoju tvorbu čerpal najmä z ľudového prostredia, ktoré dôverne poznal, zo sveta rozprávok a z prírody. V pozoruhodných štylizovaných figúrkach stvárnil pri rôznorodých pracovných činnostiach často aj konkrétnych ľudí, ktorých osobne stretol, rozprávkové bytosti a zvieratá. Je tiež autorom dvoch figúr vandrovných drotárov v životnej veľkosti. Jedna z nich sa nachádza v zbierkovom fonde Považského múzea v Žiline, ktoré zároveň vlastní aj najväčšiu kolekciu jeho drôtených diel. Príležitostne vyrábal aj úžitkovo-dekoratívne predmety, dekoratívne nástenné reliéfy, drôtenú bižutériu a opletal tiež veľkonočné kraslice. Je autorom drôtených postavičiek pre netradičný animovaný film Drotárska púť (1992). Svojou osobitou tvorbou patrí k najoriginálnejším insitným umelcom na Slovensku.

Z pozinkovaného oceľového drôtu vyrobil v roku 1994 drôtený betlehem s 13 drobnými figúrkami. Tento tradičný symbol Vianoc, umiestňovaný pod vianočný stromček, je úzko spätý aj so životom samotných drotárov, najmä z obce Kolárovice. V čase vianočných sviatkov si sami vyrábali jednoduchý betlehem, najčastejšie s papierovými postavičkami. Ukrytý bol v drevenej zatvárateľnej debničke a osvetlený horiacou sviečkou. Nosili ho zavesený na krku a spolu s drotárskymi učňami – džarkami chodili spievať koledy po mestách a dedinách v susedných Čechách. Tieto obchôdzky boli nielen príjemným spestrením sviatkov pre domácich obyvateľov, ale aj jednoduchým spôsobom, akým si drotári aspoň čiastočne zvýšili svoj, aj tak nízky, príjem z vandrovného drôtovania.

Originálny drôtený betlehem uvidia návštevníci v infopulte Budatínskeho hradu až do konca januára 2020.

Scroll to Top