Prednáška o Veľkom vrchu zaujala nadšencov archeológie

V utorok 29. októbra popoludní sa vo Východnom paláci Budatínskeho hradu konala prednáška o Veľkom vrchu v Divinke. Podujatie z cyklu Múzeum pre vás viedla archeologička Považského múzea v Žiline Andrea Slaná a prilákalo najmä nadšencov archeológie.

Rozsiahle centrálne hradisko, s rozlohou viac ako 12 ha, bolo dominantným pre celú Žilinskú a Bytčiansku kotlinu. Po starších výskumoch uskutočnených v rokoch 1972-73 prebiehal na hradisku od roku 2013 systematický archeologický výskum na vedecké a dokumentačné účely. Spolupracovali na ňom pracovníci Považského múzea v Žiline a Archeologického ústavu SAV Nitra. „V tomto roku bol terénny výskum hradiska ukončený jeho siedmou sezónou. Už v prvom roku výskumu sa potvrdilo, že hradisko pozostáva zo sústavy opevnení vytvárajúcich tri oddelené celky. Vykopávky sa realizovali vo viacerých polohách. Zistilo sa, že bolo osídlené v troch časových horizontoch. V mladšej, neskorej dobe bronzovej a dobe halštatskej ho osídľoval ľud lužickej kultúry, v dobe laténskej nositelia púchovskej kultúry a napokon bolo osídlené vo včasnom stredoveku vo veľkomoravskom období. Práve z veľkomoravského obdobia pochádza veľa novozistených informácií a dominantné množstvo nálezov ako ostrohy, britva, prevliečka s predĺženým kŕčkom, nože či keramika.“ uviedla Andrea Slaná.

Výskumom sa  podarilo preukázať opätovné budovanie opevnenia a jeho konštrukčné detaily z veľkomoravského obdobia. A to vo vrcholovej časti hradiska, v podhradí a v priestore základnej vežovej brány chrániacej jedinú prístupovú cestu na hradisko z Považia. „Významnou mierou k datovaniu hradiska prispeli odobraté vzorky uhlíkov z driev konštrukcií  podrobené rádiouhlíkovej analýze, napríklad rádiouhlíkovej metóde C14. Ľudí zaujímali aj konkrétne archeologické nálezy a miesta, kde by ich mohli vidieť. Odporučila som im preto výstavu zameranú na prezentáciu hradiska Veľkých vrch, ktorú budeme realizovať na budúcu jar na Budatínskom hrade.“ doplnila archeologička. Prítomní si s nadšením prezreli informačné panely a podujatie pokračovalo príjemnou diskusiou, v rámci ktorej sa hovorilo aj o vykrádaní archeologických nálezísk a nutnosti ochrany nášho kultúrneho dedičstva.

Scroll to Top