Predmet mesiaca: sedimentárne horniny

Sedimentárne horniny sú najrozšírenejšími horninami na zemskom povrchu. Vznikali predovšetkým v moriach usadzovaním rôzne veľkých častíc minerálov a hornín. Okrem toho vznikajú aj rozrušovaním iných hornín alebo usadzovaním odumretých organizmov, respektíve ich schránok. Samotný proces sedimentácie prebieha v štyroch fázach: rozrušovanie, premiestňovanie, usadzovanie a spevnenie. Systém sedimentárnych hornín je založený na veľkosti častíc a miery ich spevnenia. Rozoznávame pelity, aleurity, psamity a psefity. Pelity majú veľkosť jednotlivých zrniek menej ako 0,01mm, aleurity od 0,01 do 0,05 mm, psamity od 0,05 do 2 mm a psefity viac ako 2 mm.

V mesiaci jún vám predstavujeme úlomkovité usadené horniny.

K jemnozrnným úlomkovitým horninám (Pelity) patrí bridlica slienitá z lokality Rajecká Lesná (orograf. celok Malá Fatra) a usadená hornina bridlica ílovito-piesčitá z lokality Kamenná Poruba (orograf. celok Malá Fatra).

K strednozrnným úlomkovitým horninám (Psamity) zaraďujeme pieskovec pochádzajúci z lokality Krasňany (orograf. celok Malá Fatra)  a pieskovec glaukonický z lokality Kysucké Nové Mesto (orograf. celok Javorníky).

K hrubozrnným úlomkovitým horninám (Psefity) radíme zlepence z lokalít Krasňany (orograf. celok Malá Fatra) a z Divinky (orograf. celok Javorníky). K nespevneným patrí morský strednozrnný piesok žltosivej farby z lokality Hel v Poľsku.

 

Scroll to Top