V Budatínskom hrade predstavili lužickú kultúru

V priestoroch Budatínskeho hradu sme 11. júla popoludní otvorili putovnú výstavu Ľudia a poklady lužickej kultúry – Severozápadné Slovensko na prelome bronzového a železného veku. Archeologická výstava dokumentujúca tie najvzácnejšie nálezy lužickej kultúry je projektom Považského múzea v Žiline, Oravského múzea P. O. Hviezdoslava a Slovenského národného múzea v Martine.

Výstavu otvorili príjemné tóny harfy hudobníka Pavla Repáňa. Desiatky návštevníkov privítal riaditeľ Považského múzea v Žiline Mgr. Michal Jurecký v miestnosti, kde sa ešte nedávno nachádzala expozícia historického drotárstva: „Som rád, že Veľkú sálu otvárame práve touto výnimočnou výstavou, ktorá je výsledkom iniciatívy pracovníkov troch múzeí.“ O prvotnom nápade, realizácii aj o katalógu s rovnomenným názvom porozprávala archeologička Považského múzea v Žiline Mgr. Zuzana Staneková. „Lužická kultúra je pre históriu Slovenska zásadná. Okrem hornatých oblastí nášho územia zaberala takmer celú oblasť dnešného Poľska, priľahlú časť Čiech, Moravy a východného Nemecka, kde bola v 19. storočí rozpoznaná. Svoj vrchol dosiahla okolo roku 1000 pred n. l. a charakterizujú ju najmä žiarové hroby s milodarmi v rôznej podobe od šperkov, cez zbrane až po potraviny. Dôležitým materiálom v tej dobe bol bronz, ktorý ľudia využívali na rozmanité účely. Napríklad ním zdobili oblečenie a podľa jeho množstva bolo hneď jasné, z akých majetkových pomerov osoba pochádza. Okrem šperkov a rôznych zbraní z bronzu, vrátane vzácnych mečov,môžu návštevníci na výstave obdivovať trojrozmerný model hradiska so sídliskom, obytného domu aj pohrebnú hranicu v životnej veľkosti.“ priblížila archeologička. Modely a rekonštrukcie vytvoril archeológ Mgr. Marek Both zo Slovenského národného múzea v Martine, ktorý bol na vernisáži aj s ďalšou spoluautorkou Mgr. Dominikou Andreánskou. Tá sa podieľala predovšetkým na grafickej úprave katalógu k výstave. Autorkou ideového návrhu výstavy je Barbora Danielová z Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.

Autori boli prítomným k dispozícii aj po oficiálnej časti a ochotne im odpovedali na všetky zvedavé otázky. Ľudí fascinovalo, ako archeológovia z malých artefaktov dokázali zrekonštruovať celé obydlie či akí vynaliezaví a šikovní boli naši predkovia.

Výstava je v Budatínskom hrade pre verejnosť prístupná do 20. októbra.

 

 

Scroll to Top