Vernisáž výstavy Od Alexandra k Džingischánovi

       Považské múzeum v Žiline v utorok 5. 2. 2019 otvorilo jedinečnú výstavu vzácnych exponátov spojených s vojenskými výpravami na Hodvábnej ceste od 5. storočia pred naším letopočtom až do 19. storočia. Vernisáž výstavy bola o 17.00 hod. vo výstavnej miestnosti pod terasou Budatínskeho hradu.

Hodvábna cesta ako spojenie medzi Západom a Východom v staroveku, stredoveku aj ranom novoveku slúžila predovšetkým na obchodné účely. Avšak obchod nebol zďaleka jedinou príčinou jej existencie. Týmto komunikačným kanálom sa šírili rôzne myšlienky, ideológie a náboženské smery. Priebeh Hodvábnej cesty bol často ovplyvňovaný vojenskými ťaženiami, z ktorých mnohé sa stali trvalou súčasťou svetových dejín. „Vojenské udalosti na Hodvábnej ceste mali vždy priamy dopad na dejiny Európy. Ovplyvnili etnické, geografické a politické usporiadanie krajín. Na našom území to boli napríklad boje zodpovedné za pád Veľkomoravskej ríše.“ priblížil PhDr. David Majer –  historik umenia z Muzea Hedvábné cesty a Jantarové stezky v Ostravě a autor výstavy.

 Výstava mapuje obdobie od grécko – perzských vojen cez slávne časy Rímskej ríše na jednej strane a čínskej dynastie Chan na strane druhej až po existenciu Osmanskej ríše a čínskej dynastie Ming. „Kočovníci z východnej Ázie, pre ktorých bol charakteristický nomádsky spôsob života, priniesli mnoho noviniek aj do výzbroje a výstroje vojsk. Okrem lukov to boli predovšetkým šable, jazdecké strmene a rôzne typy ázijských prílb. Boli totiž vynikajúcimi jazdcami, čo im spolu so silnou lukostreľbou a účinnou taktikou zabezpečilo mnoho víťazstiev.“ vysvetlil PhDr. David Majer.

Návštevníci okrem zbraní uvidia aj rôzne mince, šperky a keramiku.  Môžu sa tešiť napríklad na kópiu rímskej legionárskej prilby a ceremoniálny meč Tuarégov. „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo nadviazať spoluprácu a zrealizovať v priestoroch Budatínskeho hradu túto výnimočnú výstavu. Vystavené exponáty sú naozaj zaujímavé a verím, že prilákajú mnohých návštevníkov.“ povedala kurátorka výstavy Mgr. Andrea Slaná, PhD. – archeologička Považského múzea v Žiline. Výstava, ktorej artefakty pochádzajú zo súkromných zbierok, bude v priestoroch Budatínskeho hradu do 26. apríla 2019. Jej súčasťou budú aj komentované prehliadky a prednášky pre školy i širokú verejnosť.

 

Scroll to Top