Voľné pracovné miesto: zoológ

Považské múzeum v Žiline, Topoľová 1, 010 03 Žilina

Prijme do pracovného pomeru zoológa  

Miesto výkonu práce:                          Žilina, Topoľová 1, 010 03 Žilina – Budatín

Ponúkaný plat (brutto):                      v zmysle zákona 553/2003 Z. z.

Predpokladaný termín nástupu:       01. 09. 2019

Druh pracovného pomeru:                plný úväzok

 

Pracovná náplň, právomoci a zodpovednosti:

Tvorba koncepcie zbierkotvornej činnosti, metodické usmerňovanie, výskum, odborné spracúvanie, vedecké zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok prírodných vied v odbore zoológia

Samostatné spravovanie rozsiahlych a materiálovo rôznorodých zbierok v múzeu, spracúvanie systému uloženia zbierok, zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok prírodných vied v odbore zoológia

Požiadavky:

VŠ vzdelanie II. stupňa v prírodovednom odbore so zoologickým zameraním

aktívna znalosť práce s PC, Word, Excel, Access, PowerPoint

komunikačné a prezentačné schopnosti, kreativita, aktívny a samostatný prístup k riešeniu úloh

vodičské oprávnenie skupiny B výhodou

Od úspešného uchádzača sa bude pred uzatvorením pracovného pomeru vyžadovať bezúhonnosť a fotokópie dokladov o kvalifikácii.

Žiadosť, štruktúrovaný profesijný životopis vrátane súpisu publikačnej činnosti, realizovaných projektov a prezentačno – popularizačnej činnosti voči verejnosti (výstavy, prednášky a pod.) a súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania zasielajte do 25. 7. 2019 na adresu:  Považské múzeum v Žiline, Topoľová l, 010 03 Žilina alebo email: muzeum@pmza.sk

Scroll to Top